Ochrona środowiska - strona 2

note /search

Odpady- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1652

Utylizacja Składowanie odpadów Gospodarowanie odpadami Paradoksy związane z odpadami Europejska rodzina zużywa 5 drzew na wytwarzanie zużywanego przez nią papieru. 5 z 6 butelek wraca do śmietnika Człowiek jako producent odpadów: - dziecko urodzone dzisiaj do 75 lat:  wytworzy 52 tony odpad...

Prawo ochrony środowiska - Polityka ekologiczna

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1155

Instrumenty ochrony środowiska: Polityka ekologiczna Regulacje prawne: konwencje, dyrektywy UE, ustawy Decyzje administracyjne Środki finansowe: opłaty, kary, dotacje Osiągnięcia B+R Inwestycje środowiskowe Edukacja Instytucje chroniące środowisko Programy celowe Korzenie ochrony środowisk...

Środowisko- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 819

Środowisko - ogół elementów przyrodniczych, w tym przekształconych w wyniku działalności człowieka, Powierzchnia ziemi, Kopaliny, Wody Powietrze, Zwierzęta i rośliny, Klimat Zasoby naturalne środowiska – dobra materialne i związane z nimi usługi, które są częścią szeroko rozumianej natury Subst...

Aspekty ochrony środowiska

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1015

Zadania sozotechniki:  Wykrywane i określanie zanieczyszczeń za pomocą odpowiednich urządzeń sygnalizacyjno – pomiarowych  Budowanie urządzeń ochronnych (filtry)  Wprowadzanie technologii proekologicznych w przemyśle Trzy podstawowe aspekty ochrony prawnej środowiska(Gospodarczy Sanitarny ...

Grunty- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

Środowisko - ogół elementów przyrodniczych, w tym przekształconych w wyniku działalności człowieka, Powierzchnia ziemi, Kopaliny, Wody Powietrze, Zwierzęta i rośliny, Klimat Zasoby naturalne środowiska – dobra materialne i związane z nimi usługi, które są częścią szeroko rozumianej natury Subst...

Wprowadzenie do tematu o ochronie środowiska

 • Uniwersytet Gdański
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2079

OCHRONA ŚRODOWISKA - dr M. Richert Do najważniejszych zjawisk składających się na współczesny kryzys ekologiczny zalicza się: globalne ocieplenie niszczenie ozonu wycinanie lasów tropikalnych niszczenie lasów przez emisje przemysłowe kwaśne deszcze zanik różnorodności gatunkowej i genetycz...

Źródła i wielkość emisji tlenków azotu w Polsce

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1155

Źródła i wielkość emisji tlenków azotu w Polsce      W skład atmosfery ziemskiej w głównej mierze wchodzi gazowy azot. Obejmuje on, aż 78%  powietrza atmosferycznego. Nie ulega wątpliwości, że jest on niezbędny do życia wszystkich  organizmów. W formie cząsteczki dwuatomowej jest on bezużyteczny ...

Bioterroryzm

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1190

Bioterroryzm - to bezprawne, nielegalne użycie czynników biologicznych wobec ludzi z  zamiarem wymuszenia jakiegoś działania lub zastraszenia rządu i ludności cywilnej dla  osiągnięcia celów osobistych, politycznych, społecznych lub religijnych. Cele ataku bioterrorystycznego: ludność, zwierzęta ...

Systemy zarządzania środowiskiem

 • Ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1834

4 – Ameryka – program Odpowiedzialność i Troska -1985 – Niemieckie Stowarzyszenie na rzecz Zarządzania Środowiskowego – pierwsze na świecie stowarzyszenie przemysłowców, które przyjęło kodeks w zakresie zarządzania środowisko...