Prawo ochrony środowiska - Polityka ekologiczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo ochrony środowiska - Polityka ekologiczna - strona 1 Prawo ochrony środowiska - Polityka ekologiczna - strona 2 Prawo ochrony środowiska - Polityka ekologiczna - strona 3

Fragment notatki:

Instrumenty ochrony środowiska:
Polityka ekologiczna
Regulacje prawne: konwencje, dyrektywy UE, ustawy
Decyzje administracyjne
Środki finansowe: opłaty, kary, dotacje
Osiągnięcia B+R
Inwestycje środowiskowe
Edukacja
Instytucje chroniące środowisko
Programy celowe
Korzenie ochrony środowiska tkwią w filozofii japońskiej (przełom VII/VI w p.n.e.)
Tales z Miletu - woda źródłem wszelkiego Życia
Anaksymenes - dostrzega rolę powietrza
Filozofia ekologiczna:
Nurt społeczności starożytnych: Daleki Wschód, Starożytna Grecja (mit o Gai,
koncepcja Ziemi jako istoty Żyjącej)
Nurt oparty na Chrześcijaństwie...
Akty prawne chroniące środowisko:
1875 - international Pollution Act (Holandia)
1876 - Rivers Pollution Act (Anglia)
1901 - Prawo urbanistyczne (Holandia)
1908 - ALLALI ACT (Anglai) Air Pollution Act
1968 - XXIII sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ (Sztokholm) Program ochrony
środowiska ONZ
1968 - Raport u Thente - upowszechnienie idei ochrony środowiska
1992 - deklaracja z Rio de Janerio „Globalny program działań”
1997 - protokół z Kyoto - efekty globalne
Rozwój koncepcji ochrony środowiska:
1995 - Raporty środowiska
1990 - Normy SZŚ
1985 - zarządzanie środowiskowe
1980- podejście procesowe Rozwiązanie „końca ...”
Globalny program działań:
ochrona i wspomaganie zdrowia człowieka
zrównoważony rozwój ....
Agenda 21 zgodna jest z deklaracją „Szczytu Ziemi” The Rio Decaration
Zrównoważony rozwój - gospodarowanie wykorzystaniem przez człowieka biosfery w taki
sposób, aby osiągnąć możliwie największe trwałe korzyści z bieżącej produkcji i zbiorów
Czynniki wymuszające zrównoważony rozwój:
wzrastająca gęstość zaludnienia
koncentracja ludności w rejonach zurbanizowanych
wzrastająca ilość zużywanych zasobów
zbyt wielkie zużycie surowców odnawialnych
wyczerpywanie się surowców nieodnawialnych
Elementy SZŚ wg ISO 4001
polityka środowiskowa
planowanie
udrażnianie i funkcjonowanie
sprawdzanie i działanie korygujące
Polityka ekologiczna Polski


(…)

… regulujące ochrone powietrza i wód
ochrone przyrody ukierunkowane na ochrone wartości przyrodniczych i
krajobrazowych
prawo korzystania z zasobów przyrody - prawo geologiczne i górnicze, ochrona
gruntów, przepisy leśne
regulacje przoceduralne i organizacyjne, oceny oddziaływania na środowisko,
kontrole, monitoring
kontrole produktów - chemikalia, środki ochrony roślin, substancje zubożające warstwę ozonową…
… przedstawiciele 125 krajów spotkali się w Japonii podpisując „ Kyoto Convention on
Climate Change”. Protokół ten jest uznawany za najważniejsze osiągnięcie dyplomatyczne
dla ochrony środowiska. Zobowiązuje do obniżenia „gazów cieplarnianych” o 5 %
Według pozytywizmu prawniczego prawo to ogól norm postępowania funkcjonujących ... ?
Struktura normy prawnej
1. hipoteza - wskazuje adresata normy oraz warunki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz