Źródła i wielkość emisji tlenków azotu w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła i wielkość emisji tlenków azotu w Polsce - strona 1 Źródła i wielkość emisji tlenków azotu w Polsce - strona 2

Fragment notatki:


Źródła i wielkość emisji tlenków azotu w Polsce      W skład atmosfery ziemskiej w głównej mierze wchodzi gazowy azot. Obejmuje on, aż 78%  powietrza atmosferycznego. Nie ulega wątpliwości, że jest on niezbędny do życia wszystkich  organizmów. W formie cząsteczki dwuatomowej jest on bezużyteczny (zbyt mała  reaktywność sprawia, że nie może on być przyswajalny przez rośliny), dlatego musi on zostać  przekształcony w azotany lub amoniak. Odbywa się to dzięki działalności roślin  nitryfikacyjnych, azotowych, brodawkowych oraz sinic. Dzięki tym prymitywnym  organizmom możliwy jest obieg azotu w przyrodzie.5% związków azotu w przyrodzie  powstaje na skutek wyładowań atmosferycznych. Innym naturalnym źródłem azotu są  wybuchy wulkanów. Również procesy spalania paliw kopalnych, jak węgla i ropy, prowadzą  do uwolnienia związków azotu.    Jak już powiedzieliśmy, azot jest niezbędny do życia. Mimo to istnieją jego związki, które są  szkodliwe dla zdrowia i życia organizmów i powodują skażenia biosfery, atmosfery, litosfery  i hydrosfery. Zaliczamy do nich tlenki azotu o ogólnym wzorze NOx. Przede wszystkim  mamy tu na myśli tlenek azotu (IV), czyli NO2, oraz tlenek azotu (II), czyli NO. Obydwa  tlenki najczęściej występują razem. Wielu naukowców uważa, że tlenki azotu są prawie  dziesięciokrotnie bardziej szkodliwe od tlenku węgla, oraz kilkukrotnie od tlenku siarki.    Źródła zanieczyszczeń  Na wydzielanie się tlenków azotu do atmosfery mają wpływ takie procesy, jak spalanie paliw  kopalnych (stałych, ciekłych i gazowych), wymagających wysokich temperatur z dostępem  powietrza. Zanieczyszczenia te występują przede wszystkim w środowiskach miejskich. W  Polsce głównym źródłem emisji tlenków azotu jest przede wszystkim działalność człowieka,  a mianowicie:    Elektrownie i huty    Komunikacja samochodowa(silniki spalinowe)    Przemysł chemiczny (np. produkcja kwasów: siarkowego, azotowego, chromowego,  pikrynowego, adypinowego, szczawiowego; wytwarzanie toluenu, nitrocelulozy,  nitrogliceryny oraz dynamitu)    Zakłady przemysłowe    Produkcja nawozów sztucznych, leków, barwników, celulozy    Przemysł rafineryjny    Materiały wybuchowe    Odpadki rolnicze      W emisji tlenków azotu do środowiska, Polska prześcignęła potęgę gospodarczą- Niemcy.   W roku 1996 tylko 37% ścieków było w sposób zadowalający oczyszczane. Prawie jedna  trzecia nie była oczyszczana wcale i doprowadzana w takim stanie do Bałtyku, rzek i  jezior.  W zanieczyszczaniu Bałtyku związkami azotu nikt nam nie dorównywał. Rocznie 

(…)

…. W latach 1995-99 wyprodukowały one ponad
milion ton tlenków siarki i azotu. W ostatnich latach emisja zanieczyszczeń na tych
terenach zmniejszyła się o około 60-70 %.
W 1998 roku łączna emisja tlenków azotu na terenie województwa dolnośląskiego
wynosiła 7 % w skali kraju, co plasowało to województwo na szóstej pozycji, po:
łódzkim, śląskim, mazowieckim, wielkopolskim i małopolskim. Emisja tlenków azotu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz