Ochrona środowiska - strona 3

Ochrona środowiska, pytania i odpowiedzi - ekologia

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2051

1) Co to jest ekologia? ∗ ekologia jest to nauka o ekonomii i gospodarowaniu w obrębie przyrody. 2) Sozologia to pojęcie wprowadzone przez: ∗ Walery Gothel w 1965 r. 3) Czym zajmuję się sozologia? ∗ sozologia dotyczy zabezpieczenia trwałości zasobów przyrody, analizuje przyczyny doraźne, skutki i...

Niebezpieczne substancje w żywności- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

Dziś mamy całą gamę rozmaitych sztucznych konserwantów dodawanych do żywności. Są one często dla nas substancjami toksycznymi. Nie są one obojętne dla naszego zdrowia a niektóre z nich mogą wywoływać alergie lub nowotwory. Substancjami dodatkowymi do żywności określa się substancje normalnie nie sp...

Źródła i rodzaje zanieczyszczeń wód

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Bazyl Mentel
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Morza i oceany zajmują pierwsze miejsce pod względem zajmowanej powierzchni na naszym globie. Kula ziemska widziana z kosmosu jest praktycznie błękitną kulą. Jednak mimo, że są tak piękne i drzemie w nich olbrzymia siła są one stale zanieczyszczan...

Biopaliwa - prezentacja

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Paliw alternatywnych poszukiwano od zarania dziejów. Zapewne węgiel był kiedyś paliwem alternatywnym w stosunku do drewna, podobnie jak ropa naftowa była paliwem alternatywnym w stosunku do bardziej rozpowszechnionego węgla. Zamiana paliw silnikow...

Ochrona środowiska - komplet wykładów

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2436

OCHRONA PRZYRODY- oznacza zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujące rośliny i zwierzęta oraz kompleksów przyrody OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYROD. – ochrona wszystkich elementów środowiska przed niekorzystnym wpływem dział...

Zanieczyszczenia wód

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr inż. Paulina Łyko
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2289

... Bezpośrednie działanie trujące - występuje w przypadku, gdy ścieki zawierają substancje toksyczne w ilościach przekraczających tzw. granicę toksyczności. Najbardziej toksycznymi są związki owado- i chwastobójcze używane w rolnictwie (pestycydy). Również toksyczne są ścieki przemysłu metalow...

Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska - egzamin

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

1. co to jest i jak sie odbywa oczyszczanie sciekow komunalnych? 2. techniki oczyszczania osadów ściekowych 3. środki ochrony roślin z toksyną z bacillusa 4. staw dojrzewania, laguna (??) 6. cechy dojrzałego humusu 7. dlaczego bioługowanie jest leps...

Definicje - temat związany z hałasem

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 441

Definicja subiektywna: Hałas-dźwięk niepożądany. Hałas -definicje Definicja obecnie obowiązująca: Hałas-wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, a często szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego, działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu i inne zmysły oraz elementy organi...