Ochrona środowiska - strona 4

Hałas-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Dodawanie wielu źródeł dźwięku jest sumą: - intensywności I1, I2, ... - kwadratów ciśnienia akustycznego p2 , p2 , ... - natężenia dźwięków P1, P2, Całkowity poziom dźwięku: ) Gdzie: L1, L2, Ln - pojedyncze źródła dźwięku W szczególny...

Tłumiki pasywne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Tłumiki pasywne Tłumiki pasywne ze względu na konstrukcję i sposób działania dzieli się na: tłumiki absorpcyjne, których działanie polega na tym, że energia dźwięku wnika do wnętrza materiału dźwiękochłonnego i wskutek tarcia zamienia się w ciepło. Charakteryzują się one małymi stratami ciśnienia....

Tłumiki w instalacjach spalinowych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Tłumiki w instalacjach spalinowych Tłumiki absorpcyjne zainstalowane na czopuchu kotła. Tłumią one hałas efektywniej dla częstotliwości powyżej 500 Hz, a robią to tym skuteczniej, im są dłuższe (jest to często cecha uniemożliwiająca instalację z uwagi na brak miejsca na czopuchach). W przypadku, gd...

Żywność ekologiczna a GMO-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1008

Żywność ekologiczna a GMO Obecnie brak jest rzetelnych badań na temat skutków uwolnienia do środowiska organizmów GMO. Komisja Europejska jest obecnie na etapie prac dotyczących ustalenia metod i zakresu badań jakie będą wymagane przy rejestracji organizmów genetycznie modyfikowanych, do uwolnienia...

Zagrożenia jakości wód podziemnych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525

ZAGROŻENIA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH Wody podziemne Biorąc pod uwagę sposób i głębokość zalegania wód podziemnych można wyróżnić: wody przypowierzchniowe (podskórne) wody gruntowe (wody podziemne swobodne) mające - podobnie jak wody glebowe - duże znaczenie dla zasilania odpływu powierzchniowego. ...

Zanieczyszczenie środowiska przez fermy zwierząt hodowlanych-opracowan...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1260

Zanieczyszczenie środowiska przez fermy zwierząt hodowlanych Zanieczyszczenie wody i gleby przez odchody zwierząt hodowlanych: Zagospodarowanie odchodów zwierząt jest jednym z najważniejszych zagadnień we wszystkich typach gospodarstw zajmujących się produkcją zwierzęcą. Dotyczy to szczególnie fer...

Zagrożenia jakości wód powierzchniowych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

Zagrożenia jakości wód powierzchniowych Wody powierzchniowe Na jakość wód w rzekach w Polsce wpływ ma wiele czynników: Klimatyczne i hydrologiczne Zdolność samooczyszczania i presje antropogeniczne O jakości wód decydują głównie odprowadzane, niedostatecznie oczyszczone

Skażenie środowiska metalami ciężkimi-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595

Skażenie środowiska metalami ciężkimi Są 3 def. metali ciężkich: Grupa metali i półmetali o gęstość 5 g/cm3, w reakcjach chemicznych wykazująca tendencję do oddawania elektronów, tworząc proste kationy. Zaliczane są do nich: Cd, Cr, C...

Znaczenie łowiectwa w ochronie przyrody-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1148

Znaczenie łowiectwa w ochronie przyrody. Łowiectwo w Polsce jest integralnym elementem ochrony środowiska i oparte jest na trzech zasadach: 1. Zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa; 2. Gospodarka łowiecka prowadzona jest w ramach