Żywność ekologiczna a GMO-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Żywność ekologiczna a GMO-opracowanie - strona 1 Żywność ekologiczna a GMO-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Żywność ekologiczna a GMO
Obecnie brak jest rzetelnych badań na temat skutków uwolnienia do środowiska organizmów GMO. Komisja Europejska jest obecnie na etapie prac dotyczących ustalenia metod i zakresu badań jakie będą wymagane przy rejestracji organizmów genetycznie modyfikowanych, do uwolnienia w środowisku. Transgeniczne uprawy nie przyniosły oczekiwanych korzyści dla rolnictwa. Wiele doświadczeń polowych w ostatnich latach wykazało obniżenie plonów upraw transgenicznych soi i rzepaku od 5 do 10% w stosunku do tradycyjnych odmian tych roślin. Dotyczy to także transgenicznych buraków cukrowych. Naukowcy wyjaśniają, że przyczyną obniżenia się plonów jest brak ustabilizowania genetycznego w GMO. Mechanizm obrony genów rodzinnych powoduje osłabienie lub inaktywację genów obcych. Zachodzi strukturalna, genetyczna nietrwałość i brak integracji między genami prowadząca do zmniejszenia zbiorów. Także i inne argumenty zwolenników transgeniki dotyczące ograniczenia stosowania pestycydów nie sprawdziły się. Zgodnie z raportem USDA po wytworzeniu odpornej kukurydzy i soi na glifosat, zużycie tego herbicydu w roku 2003 wzrosło na wymienionych uprawach o około 30%. W wielu przypadkach nie zmniejszyła się również ilośc stosowanych insektycydów w transgenicznych uprawach z genem Bt. Powodem tego może być uodpornienie się szkodników w stosunku do endotoksyn Bt w ostatnich latach. Osobnym problemem są spawy alergii. Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez ekspertów z Unii Europejskiej, kukurydza transgeniczna Star Link wskazuje wyraźny wpływ uczuleniowy w stosunku do organizmów ludzi. Dotyczy to także kilku odmian soi transgenicznej. Niezależni naukowcy tłumaczą ten fakt wyższą zawartością w soi transgenicznej alergenu trypsyny. Podobne niekontrolowane procesy mogą także zachodzić po zetknięciu się transgenu lub pyłku transgenicznego z mikroflorą glebową oraz mikroorganizmami występującymi w otaczającym nas środowisku. Z tych względów szystkie manipulacje transgeniczne naukowcy winni prowadzić tylko w warunkach ściśle odizolowanych i ze skrajną ostrożnością, w celu niedopuszczenia do wymknięcia się tych procesów spod kontroli. Rośliny odporne na szkodniki z genem Bt zawierają endotoksyny silnie działające przeciwko szkodliwym owadom z przewodem pokarmowym o odczynie zasadowym. Zgodnie z informacją wybitnych gastrologów, także niektórzy ludzie, mają w przewodzie pokarmowym odczyn obojętny lub zasadowy. Ponieważ insektycyd Bt wbudowany jest na trwałe w każdej komórce rośliny Gmo, nie uchroni nas przed spożywaniem trucizny znajdującej się w roślinie transgenicznej z genem Bt żaden okres karencji. Należy dokładnie wyjaśnić, czy nie istnieje realne niebezpieczeństwo (szczególnie dla ludzi z dolegliwościami i dzieci) spożywających rośliny transgeniczne razem z endotoksynami. Między innymi dotyczy to transgenicznych ziemniaków odpornych na stonkę i kukurydzy odpornej na niektóre gatunki szkodników. Stosunkowo największe zagrożenei ze strony GMO wynika z uwalniania do środowiska żywych organizmów transgenicznych (materiał siewny, sadzeniaki). Uwolnione do środowiska żywe organizmy transgeniczne (nasiona, sadzonki) ze względu na silne ich właściwości rozprzestrzeniania się mogą zanieczyścić cały teren, a po dłuższym czasie wyprzeć uprawy ekologiczne, integrowane i konwencjonalne, prowadząc do nieprzewidywalnych i nieodwracalnych skutków. Ze względu na to że pyłek z roślin transgenicznych utrzymuje się w powietrzu do kilku godzin, a przy odpowiedniej prędkości wiatru przenosi się na dziesiątki kilometrów, istnieje duże zagrożenie dla upraw ekologicznych, integrowanych i konwencjonalnych. Uprawy ekologiczne zanieczyszczone transgenami ulegają dyskwalifikacji. Tolerancja zanieczyszczeń dla tych upraw wynos 0% a dla integrowanych i konwencjonalnych 0,5%. W razie wprowadzenia upraw GMO w Polsce trzeba będzie zapomnieć o uprawach ekologicznych i integrowanych, które mogą współistnieć z prawami GMO tak jak nie może współistnieć hałas z ciszą. Uderzy to w małe i średnie gospodarstwa w Polsce specjalizujące się w uprawach ekologicznych i integrowanych. Bardzo ważnym problemem jest także wpływ transgenów na ekotoksykologię. Wstępne badania wykazały między innymi szkodliwy wpływ pyłku roślin transgenicznych na owady pożyteczne do jakich należą złotoki- drapieżcy mszyc i błonkówki pasożytnicze. Może to dotyczyć owadów zapylających także pszczół. Transgeniczna odmiana pomidorów Flor Sakr wywołuje wrzody w przewodzie pokarmowym szczurów. Soja transgeniczna z genem Bt u doświadczalnych gryzoni powoduje zaburzenie funkcjonowania trzustki i redukcję syntezy enzymów trawiennych. Stwierdzono także, że soja transgeniczna powoduje wyraźne zmiany w wątrobie myszy, szczególniew jądrach komórkowych, które przybierają nieregularny kształt, powstają mikropory i mikrowłókienka. Do ważnych informacji należy także wpływ transgenicznej bawełny Bt na zdrowie ludzi. Dłuższy kontakt z transgeniczną bawełną, na skutek zawartości w niej endotoksyn Bt powoduje lekki stan zapalny i zaczerwienienie skóry, pieczenie oczu i zaburzenie w oddychaniu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz