Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 2555
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 1 - strona 1 Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 1 - strona 2 Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:


Bezpieczeństwo ekologiczne
08.10.09
OGÓLNE ROZUMIENIE BEZPIECZEŃSTWA W sensie etymologicznym pojęcie „bezpieczeństwo” wywodzi się od łacińskiego securitas . W czasach rzymskich oznaczało polityczną stabilność.
Współczesne definicje słownikowe określają bezpieczeństwo, jako : stan pewności, spokoju, zabezpieczenia oraz wskazują, że oznacza ono brak zagrożenia oraz ochronę przed niebezpieczeństwami. Podobnie termin ten rozumiany jest w innych państwach. The Oxford English Dictionary definiuje bezpieczeństwo jako „zespół uwarunkowań chroniących przed zagrożeniem” . PODMIOTOWY PODZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA Na gruncie nauk politycznych bezpieczeństwo odnosi się do procesu zaspokajania potrzeb i interesów uczestników życia międzynarodowego. Bezpieczeństwo rozpatrywane jest tu w wymiarze podmiotowym, jako pewność istnienia i przetrwania danego uczestnika życia społecznego.
W sferze tej bezpieczeństwo dzielone jest na: bezpieczeństwo wewnętrzne,
bezpieczeństwo zewnętrzne (międzynarodowe). PRZEDMIOTOWY PODZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA Podział przedmiotowy bezpieczeństwa pozwala na wyodrębnienie rodzajów bezpieczeństwa i analizę ustaleń teoretycznych w wyodrębnionych działach, Można wyróżnić następujące rodzaje bezpieczeństwa: polityczne,
militarne,
ekonomiczne,
społeczne,
kulturowe,
ideologiczne,
ekologiczne,
inne jeszcze nie wyodrębnione. BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA OGÓLNE ROZUMIENIE BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO Bezpieczeństwo ekologiczne to takie kształtowanie stosunków naturalnych i społecznych w biosferze Ziemi, które tworzą właściwe warunki życia dla całej ludzkości, nie podważając zarazem podstaw życia na naszej planecie. Stanowi ono przeciwieństwo lokalnej i globalnej katastrofy ekologicznej, wyrażając porządek i ład panujący w środowisku, w którym żyje również człowiek. BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE W próbach definiowania bezpieczeństwa ekologicznego dominują dwa nurty: podkreślający potrzebę działań na rzecz likwidacji lub zmniejszenia do minimum zagrożeń, spowodowanych przez skażenia i dewastację środowiska, wskazujący potrzebę ochrony przed naturalnymi czynnikami przyrodniczymi mogącymi zagrozić egzystencji człowieka.
społeczeństwo - środowisko - człowiek

(…)


w ujęciu szerokim: ochrona różnorodności biologicznej,
w ujęciu wąskim: ochrona gatunku Homo sapiens.
MANIPULACJE GENETYCZNE
klonowanie
modyfikacje organizmu ludzkiego tworzenie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
KLONOWANIE
żaba: (1962) Nie udana karp: (1963) Pierwsze udane klonowanie zwierzęcia owca: (1996) pierwszy sklonowany ssak: Owca Dolly małpa (Rezus): (samica, styczeń 2000) świnia: (5…
… organizmy można podzielić na trzy grupy:
Zmieniona zostaje aktywność genów naturalnie występujących w danych organizmie. Do organizmu wprowadzone zostają dodatkowe kopie jego własnych genów. Wprowadzany gen pochodzi z organizmu innego gatunku.
ZASTOSOWANIE GMO w produkcji rolniczej
Modyfikacje roślin uprawnych polegają przede wszystkim na: wprowadzeniu do roślin genów nadających odporność na herbicydy
…, zwiększeniu zawartości suchej masy, zmianie zawartości węglowodanów, karotenoidów i witamin, usunięciu składniki antyżywieniowe, będących toksynami lub związkami utrudniającymi przyswajanie pierwszej grupy składników, albo też eliminując związki, które podczas obróbki kulinarnej ulegają reakcjom chemicznym wytwarzającym toksyny. zwiększając np. zawartość nutraceutyków, czyli substancji niezbędnych…
… otrzymanych przy zastosowaniu GMO produkcja leków hormonalnych, tworzenie szczepionek,
terapia genowa, terapia nowotworowa.
Szczepionki:
pomidory zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie, banany zwierające szczepionkę przeciw malarii, sałatę oraz tytoń, zwierających szczepionkę przeciwko zapaleniu wątroby typu B. Korzyści:
wydajna, kontrolowana, tania i bezpieczna produkcja wielu leków, w tym leków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz