Bezpieczeństwo ekologiczne

note /search

Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 2737

Bezpieczeństwo ekologiczne 08.10.09 OGÓLNE ROZUMIENIE BEZPIECZEŃSTWA W sensie etymologicznym pojęcie „bezpieczeństwo” wywodzi się od łacińskiego securitas . W czasach rzymskich oznaczało polityczną stabilność. Współczesne definicje słownikowe określają bezpieczeństwo, jako : stan pewności, spo...

Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1582

Bezpieczeństwo chemiczne Szerokie zastosowanie substancji chemicznych ma zasadnicze znaczenie dla sprostania wyzwaniom współczesnej gospodarki i niesie korzyści ekonomiczne i społeczne, ale stanowi również duże zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Chemizacja żywności, Zanieczyszczenie żyw...

Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1169

Zagrożenia różnorodności biologicznej: Przyczyną refleksji był dramatyczny raport sekretarza generalnego ONZ U THANTA pt. „ Problemy środowiska człowieka” z 1969r., Dot. m. in. Degradacji ekosystemów, Rabunkowej gospodarki żywymi zasobami, Raport uświadomił gwałtownie pogarszający się stan bios...

Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1393

Instrumenty zarządzania klęskami żywiołowymi - zostały opanowane metody wywoływani opadów deszczu i śniegu, spowodowania mgły,zatrzymania leśnych pożarów - siły niszczące klęsk żywiołowych są ogromne lecz nie nieograniczone - prognozując i wykonując działania profilaktyczne mające zmniejszyć lu...

Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 5

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1393

19.11.2009 CHMURY I EFEKTY ŚRODOWISKOWE -Pomimo, że bezpośrednie czynniki zmian klimatu są powszechnie dyskutowane (takie jak gazy cieplarniane, czy sadze), to efekty pośrednie związane z tymi czynnikami mają często znacznie większe znaczenie klimatyczne. -Dla przykładu, dwutlenek węgla pochła...

Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 6

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1001

SPOŁECZEŃSTWA DEMOGRAICZNE Zróżnicowane tempo przyrostu naturalnego i długości trwania życia w poszczególnych krajach decyduja o strukturze wiekowej społeczeństw. Wyróżniamy społeczeństwa demograficzne: Młode- o progresywnej strukturze wieku w którym odstekek ludzi do 19 roku zycia jest wyższy ...

Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 7

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1120

10.12.2009 Ograniczone zasoby wody odnawialnej: W strefie pustyń zwrotnikowych zasoby odnawialnej wody są najmniejsze; Ich niedobór może być równoważony wydobyciem wód głębinowych, importem (statkami, rurociągami) bądź odsalaniem wody morskiej; Na świecie pracuje obecnie ok. 1000 dużych odsalar...

Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 8

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1659

14.01 Organizacje ekologiczne o zasięgu międzynarodowym i krajowym. System bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce i na świecie. Prawo ekologiczne. ORGANIZACJE EKOLOGICZNE O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM Greanpeace WWF (World Wildlife Fund) Światowa Organizacja Ochrony Zwierząt WSPA z sied...