Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 6 - strona 1 Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 6 - strona 2 Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:


SPOŁECZEŃSTWA DEMOGRAICZNE Zróżnicowane tempo przyrostu naturalnego i długości trwania życia w poszczególnych krajach decyduja o strukturze wiekowej społeczeństw.
Wyróżniamy społeczeństwa demograficzne:
Młode- o progresywnej strukturze wieku w którym odstekek ludzi do 19 roku zycia jest wyższy niż 35% ludności w wieku 20-64 jest około 50% a powyżej 65 mniej niż 5%
Dojrzałe - określane jako stacjonarne(zastojowe) ludzie do 19 raku 25-35% wielku 20-64 55-60% powżej 65 5-15%
Stare- społeczeństwa regresywne 19lat mniej niż 25% 20-64 powyżej 55% ludność wiecej niż 65lat ponad 15% ogółu STRUKTURA WIEKU W zyciu każdego osobnika można wyróżnić 3 okresy -przedprodukcyjny (przedrozrodzczy)
- reprodukcyjny (rozrodczy)
- poprodukcyjny ( porozrodczy)
podobnie można pogrupować osobniki na młodziane, dojrzałe i starzejące się
liczba klas wiekowych może być większa. Wszystko zależy od tego jak szegółowe przyjmuje się kryteria pomiaru wieku.
W zależności od proporcji między poszczególnymi grupami wiekowymi Możemy wyróżnić różne typy społeczeństw ich specyfikę oddają wykresy tzw. piramidy wieku
Obrazują one liczebność poszczególnych grup wiekowych oraz proporcje między nimi:
Piramidy dzielimy na 3 typt ( Gustaw sundbarg wymyślił)
Progresywne - młode patrz wyzej Regresywne - stare Zastojowe - srednie czyli rodzi się tyle co umiera Struktura wieku Ponieważ społeczensta Se dynamiczne wyróżniamy 3 fazy jej rozwoju Faza 1 - z wysokim współczynnikiem urodzeń i zgonów charakteryzuje kraje biedne i mało rozwinięte Faza 2 - duzy spadek umieralności ale i również liczby noworodków kraje średnio rozwinięte Faza 3 - niski współczynnik umieralności i urodzeń kraje wysoko rozwinięte PIRAMIDA WIEKOWA Rzadko kiedy modelowe sytuacje SA spotkane w rzeczywistości Społeczeństwa mogą prezentować typy przejściowe a piramidy mogą być wówczas bardziej urozmaicone - przyczyna- społeczeństwa rozwojaja się pod wpływanem zmieniających się uwarunkowań które maja bardzo silny wpływa na liczbe urodzeń czy migrację. PIRAMIDY I STRUKTURA WIEKU Wydarzenia mające wpływa na strukturę wiekową społeczeństwa - dlugotrawłe wojny - obniżenie przyrostu naturalnego, ubytek mężczyzn
- okres zaraz po owjnach - zjawisko tzw. kompensacji demograficznej - gwałtowny wzrost urodzeń
- w rezultacie powstaje wyż demograficzny - potem jest jak fala wyzej niżej

(…)

… tam, gdzie zróżnicowanie pokrywa się z kulturowym, np. Sudan, RPA, Nowa Kaledonia, fidżi W innych krajach uprzedzenia rasowe nie stanowią tak wielkiej bariery społecznej, co w wielu przypadkach doprowadziło do powstania zwartych społeczności wielorasowych, gdzie coraz większą część społeczeństwa zaczynają stanowić mieszańcy- Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa np. Brazylia Meksyk Zróżnicowanie rasowe- istotny element specyfiki kontynentu, ale Pd. -Zach. Azja i PN Afryka są zamieszkane przez społeczności zaliczone do rasy białej
Rewolucja w tej dziedzinie- wielkie odkrycia geograficzne i będąca ich następstwem kolonizacja kontynentu Nowego Świata przez Europejczyków
Białymi kontynentami stały się Ameryka PN, Australia, Niewiele państw prowadzi statystyki dotyczące struktury rasowej zamieszkującej je ludności. Szacunkowe…
… do miast , rozwój przemysłu i przejęcie przezeń gł. roli w zaopatrywaniu społeczeństwa w środki niezbędne do życia Obecnie rewolucja trzeciego sektora- usług
STRUKTURA ZAWODOWA LUDNOŚCI ŚWIADCZY O ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA.
W KRAJACH SŁABO ROZWINIĘTYCH w rolnictwie zatrudnionych jest ponad 50% zawodowo czynnych, w sektorze trzecim ok. 20%
W krajach wysoko rozwiniętych dominuje sektor trzeci, na drugim miejscu…

To ważna forma zróżnicowania mieszkańców ziemi, cywilizacje( kręgi kulturowe) uważane są za najszersze przyczyny kulturowe spajające poszczególne populacje ludzkie Ponad nimi można mówić już tylko o cechach, które oddzielają ludzkość od innych gatunków zamieszkujących Ziemię
Często podziały cywilizacyjne wiązane są z przynależnością religijną, mówi się o:
Cywilizacji islamu
Cywilizacji zachodniej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz