Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 2 - strona 1 Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 2 - strona 2 Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:


Bezpieczeństwo chemiczne Szerokie zastosowanie substancji chemicznych ma zasadnicze znaczenie dla sprostania wyzwaniom współczesnej gospodarki i niesie korzyści ekonomiczne i społeczne, ale stanowi również duże zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska.
Chemizacja żywności,
Zanieczyszczenie żywności,
Farmaceutyki.
Chemizacja żywności Wykaz substancji dodatkowych w żywności obejmuje 24 grupy. Każda substancja jest oznakowana numerem identyfikacyjnym zgodnie z międzynarodowym systemem oznaczeń ( INS- International Numbering System). Przed liczbą INS znajduje się litera E co oznacza, że dana substancja jest dozwolona w krajach Unii Europejskiej i zgodnie z obecnym stanem wiedzy jest bezpieczna dla człowieka przy właściwym stosowaniu. Aktualna liczba dozwolonych w Polsce dodatków do żywności wynosi 179 , w tym 157 substancji oznakowanych symbolem INS i 22 substancje, które nie mają międzynarodowej symboliki np. fiolet metylowy.
Barwniki oznakowane są od E-100 do E-199, Substancje konserwujące od E-200 do E-299, Przeciwutleniacze i synergenty od E-300 do E-399, Substancje zagęszczające, emulgujące, stosowane na powierzchnię wyrobów i wypełniacze od E-400 do E-499, Substancje pozostałe- powyżej E-500. Zanieczyszczenie żywności Zanieczyszczeniem żywności nazywamy każdą substancję, która nie jest celowo dodawana do żywności, a jest w niej obecna w następstwie procesu produkcji lub nieprawidłowości występujących w obrocie, albo jest następstwem zanieczyszczenia środowiska,
Termin ten obejmuje obecne w żywności szkodniki, mikroorganizmy, toksyny, substancje chemiczne lub inne substancje obce, które mogą stanowić zagrożenie dla człowieka lub powodować nieprzydatność do spożycia,
Najbardziej niebezpieczne są zanieczyszczenia chemiczne zależne od środowiska. Zalicza się do nich pestycydy, nawozy, metale, chlorowane bifenyle i chlorowane trifenyle. FARMACEUTYKI Leczenie farmakologiczne,
„kosmetyczna farmakologia”- czujemy się lepiej niż dobrze (wyższa wartość),
Instrument kontroli społecznej,
Aspekt polityczny zmienia samoocenę czyli poczucie własnej wartości.
Bezpieczeństwo techniczne i technologiczne Katastrofy i awarie od 1981r.: W San- Juanico- Ixhuatepec koło Meksyku (1984) - eksplozja gazu w olbrzymich magazynach. Zginęło blisko 550 osób, ponad 2000 doznało ciężkich poparzeń i odniosło inne urazy, 60 000 mieszkańców zostało ewakuowanych, W Zakładach Union Karbid India Ltd w Bhopalu (1984) - do atmosfery uwolniła się duża ilość niebezpiecznych, toksycznych substancji chemicznych. Ofiar śmiertelnych- 2500, 100tys. doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Ewakuacja około 200tys. osób zapobiegła jeszcze bardziej tragicznym skutkom,

(…)

…,
koordynacja gromadzenia i wymiany informacji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska w zakresie GMO.
Struktury organizacyjne zajmujące się problematyką GMO
Zagrożenia różnorodności biologicznej:
Różnorodnością biologiczną nazywamy całą otaczającą nas przyrodę ożywioną.
Jest to szerokie spektrum organizmów, obejmujące wszystkie gatunki występujące na Ziemi, począwszy od bakterii, morskich glonów, glebowych nicieni, po mamutowce, likaony na afrykańskich sawannach, ptaki w powietrzu i grzyby.
Przyroda ożywiona to także wszystkie rośliny zielone będące elementarnym źródłem energii dla wszystkich innych form żyjących. Różnorodność biologiczna to także my, ludzie.
Rozumienie pojęcia zaproponowane w 1980r. przez Thomasa Lovejoy'a z USA to: Różnorodność (rozmaitość) oraz zmienność…
… w dziedzinie rozbrojenia.
Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej z 1968 roku. Układ został przez Polskę przyjęty i ratyfikowany w 1969 roku. Celem Układu jest osłabienie napięcia międzynarodowego i wzmocnienia zaufania między państwami w celu ułatwienia zaprzestania produkcji broni jądrowej, zniszczenia wszystkich jej zapasów.
Konwencja Wiedeńska o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej z 1986…
… w dziedzinie bezpiecznego przemieszczania, prowadzenia prac i stosowania żywych zmodyfikowanych organizmów (ang. Living Modified Organism LMO), stanowiących produkt nowoczesnej biotechnologii, które mogą mieć szkodliwy wpływ na ochronę i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej, z uwzględnieniem zagrożenia dla zdrowia człowieka. Konwencja Helsińska w sprawie transgranicznych skutków awarii…
… i Irak- 50%, słone pustynie pojawiły się wokół jeziora Czad, w Egipcie, Senegalu, Beninie, Gambii, w Australii 2,5 mln ha),
Skażenia i zanieczyszczenia powietrza, gleb i wód (zakwaszenia, metale ciężkie, emisje dwutlenku siarki i tlenku azotu, kwaśne deszcze).

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz