Organizmy zmodyfikowane genetycznie - GMO

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizmy zmodyfikowane genetycznie - GMO - strona 1 Organizmy zmodyfikowane genetycznie - GMO - strona 2

Fragment notatki:

Organizmy zmodyfikowane genetycznie * Organizm zmodyfikowany genetycznie - organizm inny niż człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie występujący naturalnie. Zadania ministra wł. ds. ochrony środowiska należy w szczególności: Wyrażenie zgody na uwolnienie do środowiska lub zamknięte użycie GMO Udzielanie zgody na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających GMO Koordynacja kontroli i monitoringu Krajowa Strategia Bezpieczeństwa Biologicznego (zatwierdza uchwałą RM) Prowadzenie rejestrów uwalniania, zamkniętego użycia itp. Ogłaszanie informacji o awariach powodujących niekontrolowane rozprzestrzenianie GMO i ich skutkach i zagrożeniach. Zakaz uwalniania GMO jest konsekwencją utworzenie Parku Narodowego lub rezerwatu przyrody Zamknięte użycie GMO - każde działanie polegające na modyfikacji genetycznej organizmów/ hodowaniu/ przechowywaniu itp. w trakcie którego stosuje się specjalne zabezpieczenie przed kontaktem GMO z ludźmi i środowiskiem Obowiązek posiadania planu na wypadek awarii powodującej niekontrolowane rozprzestrzenianie się GMO zagrażające ludziom lub środowisku Plan ten przekazuje się gminie (jest dostępny w siedzibie urzędu gminy) Nakaz oznakowania produktów GMO powinny zawierać informacje dotyczące zwłaszcza: Nazwa produktu i zawarte w nim GMO, Producent (importer), Przewidywany zakres i warunki stosowania, Ew. szczególne warunki magazynowania i transportu, Różnica wartości użytkowej między produktem GMO a tradycyjnym odpowiednikiem, Środki, jakie należy podjąć w przypadku niezamierzonego uwolnienia GMO. Charakter szczególny ma natomiast ustawa z dnia 26 czerwca 2003 o nasiennictwie, przewiduje zakaz wprowadzania do obrotu na terytorium RP materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz