Żywność genetycznie modyfikowana-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Żywność genetycznie modyfikowana-opracowanie - strona 1 Żywność genetycznie modyfikowana-opracowanie - strona 2 Żywność genetycznie modyfikowana-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ŻYWNOŚĆ MODYFIKOWANA GENETYCZNIE
GMO - organizmy zmodyfikowane genetycznie lub organizmy transgeniczne to organizmy, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka. Przez genetycznie zmodyfikowaną żywność rozumie się GMO lub każdy wyrób składający
się z GMO lub zawierający GMO lub wytworzoną z GMO.
Ze względu na stopień ingerencji genetycznej w artykuły spożywcze wyróżnia się:
żywność będąca GMO (np. soja z genem bakteryjnym); żywność zawierająca przetworzone GMO (np. koncentraty z pomidorów GM); produkty żywnościowe pochodne GMO, lecz nie zawierające żadnych komponentów transgenicznych (np. olej rzepakowy otrzymywany z transgenicznego rzepaku).
W pracach genetycznych prowadzonych w celu uzyskania żywności transgenicznej dominują trzy kierunki:
-Wzbogacanie żywności w składniki podnoszące ich wartość żywieniową;
-Usuwanie substancji szkodliwych i niepożądanych;
-Poprawa cech funkcjonalnych związanych z procesami przetwórczymi. Typy modyfikacji w produkcji żywności GM: -Kontrola dojrzewania owoców (zwiększenie trwałości) -dotyczy to szczególnie owoców miękkich, których szybkie dojrzewanie ogranicza przydatność do spożycia i przerobu oraz utrudnia transport, głównie pomidory
-Modyfikacje węglowodanów roślinnych -zastosowania przemysłowe dotyczą konkretnych, wybranych form poszczególnych polisacharydów o ściśle sprecyzowanej charakterystyce chemicznej, m. in. w wyniku takich modyfikacji uzyskano ziemniaki, rzepak, pomidory o zwiększonej zawartości suchej masy.
-Intensyfikacja biosyntezy barwników karotenoidowych
Do ważniejszych osiągnięć w zakresie wzbogacania roślin w prowitaminę A należy zaliczyć transgeniczny ryż tzw. „złoty ryż”, który powstał dzięki wprowadzeniu genów kodujących ferrytynę i β - karoten. Dowodzi to, że możliwa jest synteza karotenoidów w tkankach niezwiązanych z ich biosyntezą, co może przyczynić się do poprawy wartości żywieniowej wielu płodów rolnych i zmniejszyć światowy deficyt witamin roślinnych. Modyfikacja białek roślinnych
Do najważniejszych kierunków modyfikacji należą: zmiany zawartości poszczególnych aminokwasów w białkach, a szczególnie aminokwasów egzogennych, wzbogacenie roślin w białka funkcjonalne tj. białka słodkie - taumatyna, białka sojowe,
wprowadzanie nowych białek, a szczególnie białek glutenowych do zbóż chlebowych i makaronowych oraz białek odpornych na zamarzanie, co ma znaczenie w przemyśle chłodniczym, eliminacja z żywności białek alergennych. Zmiany składu chemicznego olejów roślinnych Prowadzone są na drodze modyfikacji genetycznej, badania nad korzystniejszym dla zachowania zdrowia człowieka składem kwasów tłuszczowych w tłuszczach roślinnych.


(…)

… browarnianych. Zwierzęta modyfikuje się genetycznie celem:
1.Szybszego przyrostu masy ciała, przez włączenie dodatkowego genu hormonu wzrostu. Jednak, jak się okazuje, zwiększona masa ciała zwierzęcia nie idzie w parze z zyskiem ekonomicznym. Transgenizacja zwierząt hodowlanych jest bardzo kosztowna. Przy niskiej wydajności proces "tworzenia" nowego organizmu trwa długo, a transgeniczne zwierzęta często bardziej chorują i są niepłodne. Przykładem uzyskania wartościowych zwierząt transgenicznych są szybko rosnące ryby. Charakteryzuje je korzystny, niski współczynnik konwersji pokarmu - 1,5, produkcja dużej ilości komórek jajowych, łatwość zapłodnienia i hodowania narybku. Dlatego duże nadzieje pokłada się w transgenizacji łososia genem hormonu wzrostu. 2.Zwiększenia wydajności mlecznej przez wprowadzenie dodatkowego genu odpowiedzialnego za produkcję mleka
Wiele prac przeprowadzono również w zakresie modyfikacji genetycznej na rzecz wytwarzania nowych białek mleka, modyfikacji istniejących, podwyższenia w mleku zawartości białka kazeiny, bądź też obniżenia zawartości laktozy.
Mikroorganizmy jako żywność
Wśród wielu prac z tego obszaru, do udanych należy zaliczyć badania na wdrażaniem kultur bakteryjnych…
…. Korzyści
Możliwość uzyskiwania większych zbiorów, o lepszej jakości (odporność na szkodliwe motyle, stonkę ziemniaczaną, wirusy, bakterie, odporność na herbicydy)
Obniżenie kosztów produkcji
Wzrost wartości żywieniowej produktów
Poprawa walorów estetycznych
Podniesienie standardu życia ludzi na terenach gdzie brakuje żywności
Ułatwienie produkcji np. szczepionek
Kontrowersje wokół żywności modyfikowanej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz