Genetyka z elementami inżynierii genetycznej

note /search

Glikozydy nasercowe-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Genetyka z elementami inżynierii genetycznej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1778

Glikozydy nasercowe - podgrupa glikozydów mająca zdolność pobudzania pracy serca. Zwiększają siłę skurczu mięśnia sercowego, a jednocześnie obniżają częstość tego skurczu. Do glikozydów nasercowych zalicza się kardenolidy, w których występuje pi...

Klonowanie somatyczne-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Genetyka z elementami inżynierii genetycznej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1645

Klonowanie somatyczne: Przebieg klonowania: Pobranie niezapłodnionej komórki od np. owcy i za pomocą mikroigły usuniecie z niej jaądra komórkowego, w którym znajduje się DNA W tym samym czasie pobiera się kilka komórek somatycznych (w przypadku Dolly z wymiona owcy rasy Finn Dorset) i hodowano je...

Żywność genetycznie modyfikowana-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Genetyka z elementami inżynierii genetycznej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1344

ŻYWNOŚĆ MODYFIKOWANA GENETYCZNIE GMO - organizmy zmodyfikowane genetycznie lub organizmy transgeniczne to organizmy, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka. Przez genetycznie zmodyfikowaną żywność rozumie się GMO lub każdy wyrób składający się z GMO lub zawierający GMO lub wytworzon...