Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 7 - strona 1 Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 7 - strona 2 Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:


10.12.2009 Ograniczone zasoby wody odnawialnej: W strefie pustyń zwrotnikowych zasoby odnawialnej wody są najmniejsze;
Ich niedobór może być równoważony wydobyciem wód głębinowych, importem (statkami, rurociągami) bądź odsalaniem wody morskiej;
Na świecie pracuje obecnie ok. 1000 dużych odsalarni (głównie na Bliskim Wschodzie), ale ich udział w ogólnym bilansie zasobów jest wciąż marginalny,
Co więcej zużycie energii podczas odsalania jest na tyle duże, że organizacje ekologiczne coraz częściej przestrzegają przed odsalaniem na wielką skalę ze względu na groźbę zwiększenia emisji gazów cieplarnianych.
Brak uzdatnionej wody pitnej: Obok ilości dostępnej wody ważna jest jej jakość,
Zanieczyszczenie gleb- do picia nie nadaje się woda z większości źródeł,
Wody jezior i rzek (wyłączywszy nieliczne strumienie górskie) są zanieczyszczone w stopniu wykluczającym ich korzystanie w celach konsumpcyjnych;
Wynika to zarówno z:
Naturalnego zanieczyszczenia organicznego- obecności w wodzie licznych pasożytów, zwłaszcza w ciepłych wodach tropikalnych,
Zanieczyszczeń antropogenicznych- ściekami komunalnymi i przemysłowymi,
W Polsce jak i w innych krajach rzeki traktowane są jak wysypiska śmieci,
W przypadku ścieków transgenicznych zanieczyszczenia przenoszone są do kraju sąsiadującego np. Bug niesie je ze sobą ze Lwowa, Zagłębia Wołyńskiego i Brześcia do Polski; podobnie Odra- z Ostrawy i sąsiednich miast co prowadzi do zagrożeń międzynarodowych,
Wg danych UNIC- 2,2 mln osób umiera co roku z powodu chorób związanych z brakiem dostępu do uzdatnionej wody pitnej, Uzdatnianie wody- zespół zabiegów technologicznych prowadzących do zmiany składu wody powierzchniowej lub podziemnej, ujmowanej do określonego przeznaczenia w celu uzyskania wody o wymaganej jakości (spożycia, rekreacji, na potrzeby przemysłu, rolnictwa, hodowli), Wymagania dotyczące wody są zależne od jej przeznaczenia; jakość wody do picia i potrzeb gospodarskich określa się w Polsce- rozporządzenie ministra zdrowia, w którym podane są maksymalne wartości fizyko- chemiczne i bakteriologiczne wskaźników zanieczyszczenia wody jak barwa, mętność, odczyn, twardość, stężenie jonów żelaza i manganu, chlorków, amoniaku, azotanów (III), azotanów (IV), ogólne stężenie rozpuszczonych soli oraz miano coli( najmniejsza objętość wody, w jakiej wykryto bakterię tej grupy i in.),
Jakość wody do innych celów określają odpowiednie przepisy resortowe,
Zanieczyszczona woda:
Jest źródłem wielu chorób,
Bank Światowy szacuje, że bezpośredni bądź pośrednio wiąże się z nią 88% chorób zakaźnych, Znamienne, że po cyklonie tropikalnym, który w V 2008 nawiedził i spustoszył (w zasadzie zatopił) deltę IRAWADI i Birmie najważniejszym zadaniem ratowników okazało się dostarczenie wody pitnej, by zapobiec epidemiom cholery, biegunek bakteryjnych i innych chorób,


(…)

Sahary i w śródziemnomorskich państwach europy najczęściej przyjmuje się tezę, że zagrożenie wzrosło
ZAKŁÓCENIA W OBIEGU WODY
Pociąga za sobą zmianę klimatu całej okolicy, jej pustynnienie i stepowienie
Do podobnych skutków prowadzi
Nieprawidłowa melioracja
Zbyt intensywna uprawa roli
Wypasanie bydła
Od kilkudziesięciu lat podejmowane są poważne przedsięwzięcia naukowe mające na celu- wpływ…
… odporność ekosystemów, a nie zmniejsza się antropopresja.
SUSZA SAHELSKA:
W LATACH 1968- 1974 spowodowała straty w gospodarce i w ludziach oraz gwałtowny rozwój procesów pustynnienia m.in.: wyniszczenie roślinności, wywiewanie gleb, powstawanie wydm, zanik wód powierzchniowych, obniżenie poziomu wód podziemnych,
WIELKA SUCSZA SAHELSKA: 19687-1974
Spowodowała poszerzenie się Sahary kilkadziesiąt km…
… mur o dł docelowej 5700 km)
Działania o charakterze lokalnym, np. sadzenie zagajników szybko rosnących drzew w krajach sehelu, by dostarczyć miejscowym opału
Tworzenie niewielkich zbiorników retencyjnych, ograniczenie wielkości pojedynczych pól, by zmniejszyć groźbę burz piaskowych
Są to działania niewystarczające, choć i w I dekadzie XXI w, na wielu terenach, m.in. na obrzeżach Sahary, procesy…
… już niemogą
HAROLD E. DREGNE 1986 podaje wielkość 47 mln km2 z czegopołowa dotknięta jest pustynnieniem w lekkim stopniu
Na obszarach tych żyje wg różnych szacunków od 900 mln do nieci ponad miliarda ludzi
PUSTYNNIENIE TO PROCES ZŁOŻONY:
POWODUJĄ GO: czynniki klimatyczne jak i działalność człowieka
Czynniki antropogeniczne wiążą się z rosnącą antropopresją na delikatne ekosystemy obszarów suchych…
… w afrykańskiej wsi, z którego woda płynie przez 2-3h dziennie,
UZDATNIENIE WODY nie zawsze oznacza tez poprawę jej jakości smakowych- czasem wręcz pogorszenie (np. woda z wodociągów), ważne jest jednak w tym przypadku zmniejszenie groźnych zachorowań niż walory smakowe.
Posuchy i pustynnienie:
Z deficytem wody ściśle wiąże się proces pustynnienia,
ART.1 UNCCD- pustynnienie oznacza degradację gleb na obszarach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz