Susze i powodzie - ekstremalne zjawiska hydrologiczne i istotne problemy gospodarki wodnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Susze i powodzie - ekstremalne zjawiska hydrologiczne i istotne problemy gospodarki wodnej - strona 1 Susze i powodzie - ekstremalne zjawiska hydrologiczne i istotne problemy gospodarki wodnej - strona 2 Susze i powodzie - ekstremalne zjawiska hydrologiczne i istotne problemy gospodarki wodnej - strona 3

Fragment notatki:

Susze i powodzie - ekstremalne zjawiska hydrologiczne i istotne problemy  gospodarki wodnej.   Suszę stanowi niedobór wilgoci w powietrzu i w glebie, powodujący zakłócenie bilansu  wodnego, w efekcie występuje nadmierne przesuszenie gleby, obniżenie poziomu zalegania  wód podziemnych oraz zmniejszenie przepływów w rzekach (PWN).  Powódź - to wezbranie powodujące straty gospodarcze, jest ono rozpatrywane w kategoriach  społecznych, moralnych, ekonomicznych i środowiskowych. Powoduje zagrożenie zdrowia i  życia ludzi oraz dezorganizację ich normalnego bytowania, a także straty materialne w postaci  niszczenia domów, dróg, upraw, skażenia wody i terenu, itp.  Fazy suszy:  - atmosferyczna (niedostatek opadów, normą oceny suszy jest opad średni z wielolecia, miarą  suszy jest wskaźnik suszy, czyli stosunek aktualnego opadu do normy) szybko zanika,   - glebowa, wód gruntowych (stany wody w studniach niższe od poziomu stanu minimalnego  rocznego w studni o prawdopodobieństwie p=50%) szybko zanika,   - hydrologiczna, trwa na ogół długo nawet kilka sezonów, bo odbudowa zasobów wodnych  wymaga obfitych i długotrwałych opadów deszczu i śniegu.  Susza może przybierać charakter:  - ciągły: na pustyniach zajmujących 50% powierzchni Ziemi,  - sezonowy: w regionach wyraźnej pory suchej i deszczowej,  -całkowicie nieprzewidywalny: w dowolnym miejscu i czasie.  Przyczyny suszy:  - naturalne:  * anomalie klimatyczne,  * globalne ocieplenie,  * naturalne zmiany klimatu,  * naturalne zmiany klimatu,  * niekorzystne położenie geograficzne.  Antropogeniczne:  - nadmierny rozrost stad,  - wypalanie traw sawanny i karczowanie drzew pod pola i pastwiska,  - uprawy niedopasowane do systemu nawadniania,  - erozja gleby,  - nadmierne wykorzystanie wody w rolnictwie i przemyśle, bez oszczędzania i planowania ze  strony rządów.  Największe susze w Polsce: 1992, 2003, 2006 r. Skutki suszy w Polsce w 2006 r.:  - straty w zbożu o 50% plonów owsa,  - zbóż jarych, pszenicy i jęczmienia mniejsze o 30%,   - spadek plonów buraka cukrowego o 40%,  - wzrost cen produktów,  - liczne pożary,  - śmierć wielu gatunków flory i fauny,  - wymieranie gatunków,  - przesuszenie gleby,  - zmniejszenie zasobów wody pitnej,  - plagi szarańczy,  - głód z powodu nieurodzaju,  - brak możliwości dbania o higienę,  - kryzys gospodarczy, nasilenie przestępczości, umieralność zwiększona, burze piaskowe,  konflikty międzynarodowe.  Sposoby zapobiegania:  edukacja, akty prawne, oszczędzanie wody, stosowanie technologii o niższym 

(…)

… funkcjonowanie państwa lub jego dużej części,
istnieje wtedy konieczność pomocy międzynarodowej),
- wielkości,
- genezy: deszcz (powodzie opadowe), topnienie śniegu (powodzie roztopowe), zator
lodowy (powodzie zatorowe), wiatr sztormowy (powodzie sztormowe na wybrzeżu),
awaria budowli hydrotechnicznych (powodzie wywołane np. uszkodzeniami budowli
piętrzących lub wałów przeciwpowodziowych).
Art. 88a.
1. Ochrona…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz