Ochrona przed powodzią lub suszą - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona przed powodzią lub suszą - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Ochrona przed powodzią lub suszą
Ochrona przed powodzią suszą jest zadaniem administracji rządowej
W tym celu
Systemy retencji wód, suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz polderów
Racjonalna retencja
Kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych, terenów zalewowych, budowy i utrzymywania wałów przeciwpowodziowych
należy do właścicieli wód (częściowo może to być obowiązek związków wałowych)
Dyrektor RZGW sporządza studium ochrony przeciwpowodziowej
opiniują organy stanowiące j.s.t. (30 dni i domniemanie zgody)
A w nim podział na obszary:
Wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie lub wartość gospodarczą lub kulturową
Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią (służą przepuszczaniu wód powodziowych)
Zabronione(nie są to zakazy bezwzględne) czynności mogące utrudniać ochronę przeciwpowodziową:
Wznoszenie obiektów budowlanych
Sadzenie drzew i krzewów
Zmiany ukształtowania terenu Potencjalnego zagrożenia powodzią
Są zagrożone w razie przelania się przez wał lub zniszczenia wału
Ochrona wałów przeciwpowodziowych - zakazy:
Przejeżdżania przez lub wzdłuż poza miejscami wyznaczonymi
Uprawy grunty, sadzenia drzew i krzewów do 3 m od stopy wału
Rozkopywanie wałów przez osoby nieupoważnione
Obiekty budowlane lub doły, rowy i studnie do 50 m od stopy wału
Uszkadzania darniny i innych umocnień
Uprawnienia dyrektora RZGW:
W razie ostrzeżenia o nadejściu fali powodziowej - nakazanie zakładowi piętrzącemu wodę opróżnienia zbiornika/ obniżenie wysokości spiętrzenia
Uzgodnienie wojewody (6 godzin i domniemanie zgody)
Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w celu zapobieżenia skutkom powodzi lub suszy - rozporządzenie czasowo ograniczające korzystanie z wód
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz