Geografia ekonomiczna - ekologia 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia ekonomiczna - ekologia 2 - strona 1 Geografia ekonomiczna - ekologia 2 - strona 2 Geografia ekonomiczna - ekologia 2 - strona 3

Fragment notatki:

Zmiany klimatyczne to przykłady zagroŜeń
środowiska w skali globalnej
Skutki zmian klimatycznych
Anomalie termiczne
Przesuwanie się stref klimatycznych Topnienie lodowców Wysychanie rzek i jezior
Topnienie lodów Arktyki Rozmarzanie wieloletniej zmarzliny Topnienie Grenlandii i Antarktydy Wzrost poziomu Oceanów
Zmiany prądów oceanicznych Wzrost mocy huraganów Anomalie opadowe
Susze i pustynnienie PoŜary Wymieranie gatunków Ekspansja szkodników i chorób Zmiany w oceanach
Zmiany prądów oceanicznych Skutki ocieplenia klimatu
Zmniejszenie opadów o ok. 1/5 sumy rocznej
Wzrost średniej rocznej temperatury o ok.2-5 ºC do końca bieŜącego stulecia
Wzrost temperatury oraz zmniejszenie rocznych sum opadów spowoduje pogłębienie deficytu wody
Skróci się okres moŜliwości uprawy większości upraw
Zmniejszy się areał nadający się pod uprawę
Pogłębi się ubóstwo oraz problemy związane z wyŜywieniem i zapewnieniem wody pitnej
Problem dostępu do wody to takŜe wzrost zagroŜenia epidemiami.
Topniejące lodowce jako skutek globalnego ocieplenia
Od roku 1941 do 2004 lodowiec Muir na Alasce cofnął się o ponad 12 kilometrów i zmniejszył grubość o ponad 800 metrów
Światowe mocarstwa rozpoczynają wyścig po gaz. Globalne ocieplenie moŜe wywołać na biegunie północnym jeden z największych konfliktów XXI wieku. Rosja, NATO, a nawet Chiny juŜ zaczęły rywalizację o największe światowe złoŜa gazu ukryte pod topniejącymi lodami Arktyki.
Pięć państw - Kanada, Dania, Norwegia, Rosja i USA - zgłasza pretensje terytorialne do regionu, w którym znajduje się, według United States Geological Survey, co najmniej 90 mld baryłek ropy naftowej i około 1,67 biliona metrów sześciennych gazu ziemnego
Przyczyny pustynnienia
wypłukiwanie gleby
degradacja lasów, degradacja drzew na sawannie,
zaorywanie stepów, nadmierny wypas bydła, zmiana kierunku biegu rzek, górnictwo, porzucanie tradycyjnych technik uprawy na rzecz rolnictwa towarowego.
Przykład Chin
Tereny pustynne w Chinach zajmują
11,2% powierzchni kraju W porównaniu z 2005 r. powiększyły się
o 7,4%. Główną przyczyną są długoletnie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz