Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 8

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 8 - strona 1 Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 8 - strona 2 Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:


14.01 Organizacje ekologiczne o zasięgu międzynarodowym i krajowym.
System bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce i na świecie.
Prawo ekologiczne. ORGANIZACJE EKOLOGICZNE O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM Greanpeace
WWF (World Wildlife Fund)
Światowa Organizacja Ochrony Zwierząt WSPA z siedzibą w Londynie
BirdLife International
Fundacja Viva!
Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Międzynarodowy Zielony Krzyż
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt - ANIMALS
Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) - ma za zadanie gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących zmian klimatycznych zachodzących na całym świecie Światowa Organizacja Meteorologiczna ds. Ochrony Środowiska (WMO) i program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (United Nations Enviroment Programme - UNEP )
GREENPEACE: W 1971 założona jako Fundacja Greenpeace w Vancouver w Kanadzie by przeciwstawić się amerykańskim próbom jądrowym na Alasce,
Obecnie organizacja ta działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Greenpeace posiada 28 biur i prowadzi działalność z 42 krajach na całym świecie.
Wszystkie te placówki podlegają pod Greenpeace International, z siedzibą w Amsterdamie.
Organizacja finansowana jest całkowicie przez indywidualnych darczyńców (program Direct Dialoque), Których liczbę szacuje się na około 2,8 mln. Są to głównie sympatycy, lecz także organizacje charytatywne. Greenpeace nie przyjmuje pieniędzy od firm i rządów, co ma gwarantować jej niezależność.
Cele najważniejszych kampanii Greenpeace:
spowolnienie zmian klimatycznych,
ochrona lasów,
ochrona oceanów,
powstrzymanie wielorybnictwa,
sprzeciw wobec wykorzystywaniu energii atomowej i popieranie energii odnawialnej,
sprzeciw wobec inżynierii genetycznej,
eliminacja z użycia toksycznych związków chemicznych.
Struktura:
Biura Greenpeace są w dużej części autonomiczne w prowadzeniu wspólnej globalnej kampanii dostosowanej do globalnych warunków oraz do poszukiwań niezbędnego wsparcia finansowego od indywidualnych darczyńców.
Biura wspierają sieć lokalnych grup ochotników.
Grupy lokalne uczestniczą w wielu kampaniach na swoim terenie i mobilizują się dla odbywających się gdzie indziej większych protestów i działań.
Miliony darczyńców, którzy nie są zorganizowani w lokalne grupy, wspierają Greenpeace przez wsparcie finansowe i uczestnicząc kampaniach konsumenckich i miejskich.
Biura:
Greenpeace jest obecna w następujących krajach i regionach (marzec 2007)


(…)

… w Szentendre, Enviromental Law Institute w Waszyngtonie, Eco-Institute w Darmstadt, American Bar Association CEELI, Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz szeregiem ośrodków naukowych i badawczych oraz firm konsultingowych. CENTRUM PRAWA EKOLOGICZNEGO (III):
Jednym z priorytetowych obszarów badania CPE jest integracja europejska w tym dostosowanie polskiego prawa ochrony środowiska do wymagań Unii Europejskiej.
CPE uczestniczyło w różnych projektach związanych z integracją europejską:
międzynarodowy projekt „Przygotowanie społeczeństwa polskiego do członkostwa w Unii Europejskiej (1999-2001)
„W drodze do Unii Europejskiej” (cykl wykładów, 2001)
„Środowiska Dolnego Śląska a Unia Europejska” (2003)
„Wzmocnienie dostępu do informacji i wdrażania prawa ochrony środowiska w krajach Europy Wschodniej (2003…
… Bezpieczeństwa.
RZZK może obradować w trybie jawnym, jak i niejawnym.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapewnie obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Zespołu i ministra właściwego ds. wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego.
System Bezpieczeństwa Zdrowia w Polsce:
Państwowa Inspekcja Sanitarna - Główny Inspektorat Sanitarny na podstawie art. 7 ust 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Działa od dnia 1 stycznia 2000 r. , tzn. z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu (Dz. U. z 1999 r. Nr 111 pozycja 1315)
Rozporządzenie powyższe zostało zastąpione aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia…
… środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2009 r., Nr 215 pozycja 1564)
Ustawa o odpadach (tekst ujednolicony z dnia 27.01.2009)
Ustawa Prawo atomowe (tekst ujednolicony z dnia 20.01.2009)
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236 pozycja 2008)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89…
…:
Konwencje międzynarodowe:
Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych z sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC lub FCCC) podpisany 5 maja 1992 r., zaś wszedł w życie 21 marca 1994 r. Protokoły wprowadzające limity emisji gazów; najważniejszy Protokół z Kioto z 1997 r. KONWENCJE I POROZUMIENIA O ZASIĘGU ŚWIATOWYM I UE:
1971 - Konwencja o obszarach wodno-błotnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz