Pytania: część Pereyma i Latocha

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania: część Pereyma i Latocha - strona 1 Pytania: część Pereyma i Latocha - strona 2

Fragment notatki:


J maPEREJRO Wpływ topniejących  lodowców na ekosystem morski Duża dostawa wód słodkich. Pojawiają się ryby oraz ptaki, podwyższenie temp. wody - pojawiają się mniej odporne gatunki 2) O ile  większy jest udział  freonów  od  CO2 Chyba 11 3) Prognozy  dotyczące  wzrosty temperatury  i poziomu morza (to były  2 pytania) Niski - o 1,5 ° Wysoki - 5,5° Wzrost poziomu oceanów przy spadku działalności człowieka o 20 cm Przy dalszym rozwoju działalności o 1 m 4) Wpływ O3 na zmiany klimatu SPADEK: Choroby: katarakta, nowotwory skóry, obniżenie plonów niektórych roślin - soja, niszczenie fitoplanktonu w oceanach, zakłócenia działania systemu immunologicznego WZROST: Uszkadza tkankę roślin odpowiedzialną za fotosyntezę LATOCHA ustalenia konwencji ramsarskiej Celem porozumienia jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów określanych jako "wodno-błotne". Szczególnie chodzi o populacje ptaków wodnych zamieszkujących te tereny lub okresowo w nich przebywające. Poprzez ochronę obszarów wodno-błotnych, chronimy przestrzeń życiową ptactwa wodnego, zapewniając mu warunki żerowania, rozmnażania się, odpoczynku w czasie przelotów. Parki narodowe na obszarze woj. dolnośl. Karkonoski PN, PN Gór Stołowych Co to jest Natura 2000? Program ochrony przyrody realizowany przez kraje UE, w ramach którego wyznaczono europejską sieć ekologiczną. W jej skład weszły: -obszary specjalnej ochrony ptaków -specjalne obszary ochrony siedlisk 3 siedliska biocenozy na europejskiej liscie Babiogórski Rezerwat biosfery, czyli babiogórski PN, Białowieski rezerwat biosfery, czyli Białowieski PN, Slowinski RB - Slow. PN, Tatrzanski… Akty prawne dot. ochrony przyrody w Polsce (2) -„Polityka ekologiczna państwa” 1991r. -„Ustawa o ochronie przyrody” 2004r. 3 prawa o wpływie na środowisko? 7. Co to jest antropopresja? Antropopresja to oddziaływanie na środowisko przez człowieka. I=P*A*T I - wielkość presji środowiska P - liczba ludności A - zapotrzebowanie na zasoby na osobę T - czynnik technologiczny 8. Główne organizacje zajmujące się ochroną przyrody. WWF, Greenpeace, światowa unia ochrony przyrody, Europejskie : Europarc, Europejska Asocjacja Ochrony Dziedzictwa Geologicznego Progeo 9. Obiektowe formy ochrony przyrody Pomniki przyrody Stanowiska dokumentacyjne

(…)

… działania sozologiczne będą wtedy skuteczne, gdy obejmą następujące obszary badawcze:
- antroposferę,
- biosferę,
- atmosferę,
- hydrosferę,
- litosferę,
- kosmosferę.
Wszystkie te obszary tworzą dość złożone systemy, nie mówiąc o swoistej całości, w której rozwija się życie i człowiek. W systemowej koncepcji sozologii chodzi o ujęcie w jedną całość wszystkich tych obszarów. Całość tę przyjęło się nazywać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz