ochrona przyrody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2506
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ochrona przyrody - strona 1

Fragment notatki:Informacje zawarte w notatce dotyczą zagadnień: parki narodowe, rezerwaty biosfery w Polsce, ochrona lasu In situ, siedliska priorytetowe, konwencje podpisane przez Polskę, Natura 2000, Shadow list, pomnik przyrody.

Dodatkowo w notatce można znaleźć pytania najczęściej pojawiające się na egzaminie z ochrony przyrody.

Parki narodowe na niżu:
- Poleski - Białowieski
- Bory tucholskie
- Wigierski
- Kampinoski
- Biebrzański
- Drawieński
Rezerwaty biosfery w Polsce:
Rezerwat Biosfery "Babia Góra"
Białowieski Rezerwat Biosfery
Rezerwat Biosfery "Jezioro Łuknajno"
Słowiński Rezerwat Biosfery
Międzynarodowy Rezerwat Biosfery "Karpaty Wschodnie"
Bieszczadzki Park Narodowy
Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Doliny Sanu
Nadsański Regionalny Park Krajobrazowy
Rezerwat Biosfery "Puszcza Kampinowska"
Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie"
Rezerwat Biosfery "Bory Tucholskie
Tucholski Park Krajobrazowy Wdecki Park Krajobrazowy
Wdzydzki Park Krajobrazowy Zaborski Park Krajobrazowy
Gatunki objęte ochrona częściową które mogą być pozyskiwane i sposoby ich pozyskiwania:
- Ślimak winniczek(od 1 do 15 maja)pozyskiwanie osobników o średnicy muszli większej niż 30 mm (3cm).
- Trzmiel kamiennik, ziemny pozyskiwanie wiosennych matek - Mrówka cmowa, rodnica pozyskiwanie części mrowiska
Dlaczego chronimy lasy łęgowe:
- pomagają oczyszczać wody gruntowe z zanieczyszczeń biologicznych (są naturalną oczyszczalnią ścieków);
- chronią przed powodziami;
- zapobiegają erozji bocznej rzek, zmniejszają ilość gleby przedostającej się z pól do rzek;
- charakteryzują się złożoną struktura przestrzenna i warstwową przez co oferują wysoka liczbę nisz ekologicznych dla organizmów;
- stanowią bogate siedlisko leśne w europie środkowej dla ptaków i ssaków, dając możliwość lęgów dla ok. 100 gatunków;
- jest w nich największe zagęszczenie ptaków i ssaków; -należą do najsilniej zredukowanych powierzchniowo i najmocniej przekształconych środowisk leśnych;
Ochrona In situ - ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów oraz elementów przyrody nieożywionej w miejscach ich naturalnego występowania. Ochronie In situ służą przede wszystkim parki narodowe i rezerwaty.
Ochrona ex situ - ochrona gatunków roślin, zwierząt lub grzybów poza miejscem ich naturalnego występowania oraz ochrony skamieniałości w miejscach ich przechowywania. Ochrona ta może być prowadzona poprzez rozmnażanie organizmów w ogrodach botanicznych, zoologicznych, terrariach lub akwariach.
Siedliska priorytetowe
-zalewy i jeziora przymorskie, laguny(Zalew Szczeciński i Wiślany)
-śródlądowe łąki, pastwiska i szuwary(Kujawy w dolinie rzeki Zgłowiączki)
-nadmorskie wydmy szare (Słowiński PN, Nadmorski PK)
-nadmorskie wrzosowiska bażynowe
-torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą -torfowiska nakredowe (na Pomorzu, ziemi Lubuskiej, Mazurach i Pojezierzu Suwalskim)


(…)

… są surowsze.
18. Czy można uprawiać rolniczo teren NATURA2000?
Tak, ale tylko jeśli nie wywiera ono zbyt wielkiego, negatywnego wpływu na ten obszar.
19. Przedmiot ochrony Natury 2000: Załącznik I dyrektywy siedliskowej, załącznik I dyrektywy ptasiej, załącznik II dyrektywy siedliskowej.
20. Gdzie znajdują się zakazy na danym rezerwcie przyrody?
W ustawie o ochronie przyrody. 21. Jaka forma ochrony…
… list (lista cieni) - alternatywna lista obszarów na terenie Polski, które powinny zostać przyłączone do Natura 2000, jako kontr propozycja do listy ustalonej przez rząd, sporządzona została przez ekologów i sozologów z organizacji pozarządowych. SOO(Specjalny Obszar Ochrony siedlisk) jak się wyznacza: Tryb zatwierdzania „obszarów ptasich”, jako elementów sieci „NATURA 2000”, jest stosunkowo prosty…
…, Nadobnica Alpejska, Pachnica Dębowa, Sichrawa Karpacka
Sieć obszarów Nataura 2000 obejmuje:
1)obszary specjalnej ochrony ptaków OSO ptaków 2)specjalne obszary ochrony siedlisk SOO siedlisk
Gdzie znajdziemy inf. o obiektach badanych w geosites - w bazie danych polskich obiektów wybranych do europejskiej sieci geosites;
Gatunki objęte ochrona częściową i sposoby ich pozyskiwania: - ślimak winniczek…
…)
Kategorie zagrozenia gatunków w polskiej czerwonej księdze zwierząt:
- Ex- gatunek wymarły (tarpan, tur)
- Exp - gat. zanikłe (sęp płowy, norka europejska)
- Cr - gat. skrajnie zagrożone (kozica, łosoś, wąż eskulapa)
- En - gat. bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożony(żółw błotny, zając bielnik)
- Vu - gat. wysokiego ryzyka narażony na wyginięcie (gniewoz plamisty)
- Nt- gat. niskiego ryzyka, ale bliski…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz