Turystyka na obszarach chronionych parki narodowe- wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2590
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Turystyka na obszarach chronionych parki narodowe- wykłady - strona 1 Turystyka na obszarach chronionych parki narodowe- wykłady - strona 2 Turystyka na obszarach chronionych parki narodowe- wykłady - strona 3

Fragment notatki:


Książka Kurek - podrozdziały turystyka na przyrodniczych obszarach chronionych. Przemiany  pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, przyrodnicze obszary chronione.  możliwości użytkowania .     Początki ochrony przyrody Polsce    Bolesław Chrobry – ograniczenie polowań na bobry    Kazimierz Wilki – ograniczenie niekontrolowanego wykorzystania zasobów naturalnych  (Statut Wiślicki)    Władysław Jagiełło  - ograniczenie w wyrębie i eksporcie drewna cisowego (Statut Warcki)    Zygmunt Stary – prawna ochrona żubra, bobra, sokoła wędrownego, łabędzi    Stefan Batory – okresy ochronne dla ryb    Wiek XIX    Rezerwat Cisy Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego (Bory Tucholskie) – 1827 r. surowa  ochrona     Powstanie Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego – czynnie  wspierały ochronę rzadkich gatunkow, obszarów chronionych. Prowadziły dział  edukacyjny    Rezerwaty przyrody – pierwsze obszary chronione    Pierwsze parki narodowe na świecie (1.03.1872 Park Narodowy Yellowstone chroniony  przez wojsko od 1917 roku National Park Service)    EUROPA – pierwsze 9 PN w Szwecji w 1909 r. (m.in. Sarek, Abisko- Laponia) – najczęściej  odwiedzane w Szwecji    Okres międzywojenny    1919 r. – Państwowa Tymczasowa Komisja Ochrony Przyrody    1926 r. – przekształcona w Państwową Radę Ochrony Przyrody (Władysław Szafer)    1928 r. – Liga Ochrony Przyrody    1932 r. – Białowieski, Pieniński PN (przed wojną nie miały zatwierdzenia prawnego) szybki  wzrost rezerwatów (180) pomniki przyrody (4500)    Pieniński Park Narodowy  - równoczesne starania w Polsce i na Słowacji  Park Narodowy w Pieninach, Słowacki Rezerwat Przyrodniczy w Pieninach  I w Europie trans graniczny obszar chroniony (2 na świecie) o randze parku narodowego.    1934r. – przyjęcie pierwszej polskiej ustawy o ochronie przyrody    1949r. – nowa ustawa, podstawa prawna do tworzenia:    Parków narodowych    Rezerwatów przyrody    Pomników przyrody    Ochrona gatunkowa    1948r. – Z. Novak – propozycja utworzenia parku krajobrazowego na Jurze Krakowsko –  Częstochowskiej (cele turystyczne dla mieszkańców Krakowa i Górnego Śląska).    1964r. – pomysły utworzenia parków krajobrazowych  Koncepcja wielkoprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionych    1976r. – projekt koncepcji, plan: 20-30% pow. Polski, 59 parków krajobrazowo – turystycznych.   Obecnie: 32%, 121 parków krajobrazowych.     Pierwsze parki krajobrazowe 1976r. Wigierski PK i Suwalski PK.   

(…)


 Otuliny parków krajobrazowych
 Pomniki przyrody
 Otuliny parków narodowych
 Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej (155)
Międzynarodowe formy:
- 1 obiekt z listy UNESCO (Puszcza Białowieska)
- 13 obszarów chronionych w ramach konwencji Ramsar
(obszary wodno – błotne)
(bagna biebrzańskie, stawy mielnickie, ujście Warty, Słowiński
PN, Narwiański PN)
- 10 rezerwatów biosfery UNESCO (program Człowiek i Biosfera)
- typowe dla danych stref ekosystemy – Parki Narodowe: Bory
Tucholskie, Słowiński, Białowieski, Kampinoski, Tatrzański,
Karpaty wsch., Karkonoski (Czechy) oraz Jezioro Łuknajno,
10 REZERWATÓW BIOSFERY UNESCO – obszary, które
gromadzą najcenniejsze ekosystemy przyrodnicze (w danych obszarach)
 Bory Tucholskie
 Słowiński PN
 Jezioro Łukajno
 Puszcza Białowieska
 Kampinoski PN…
… ( Słowacja)
 Park Narodowy Połoniny (Słowacja)
 Użocki PN (Ukraina)
NATURA 2000
 Specjalne obszary ochrony siedlisk
(„siedliskowe”) SOOS
 Obszary specjalnej ochrony ptaków („ptasie”)
OSOP

ZIELONE PŁUCA POLSKI
Naturalne ekosystemy
– największe tereny podmokłe w Środkowej
Europie
(Bagna Biebrzańskie),
– pierwotne lasy (Puszcza Białowieska),
– krajobrazy młodoglacjalne (Wigierski PN)
– 4 parki…
… stanowiska dokumentacyjne
 6877 użytki ekologiczne
 318 zespoły przyrodniczo – krajobrazowe
 Otuliny parków krajobrazowych
 Pomniki przyrody
 Otuliny parków narodowych
 Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej (155)
Międzynarodowe formy:
- 1 obiekt z listy UNESCO (Puszcza Białowieska)
- 13 obszarów chronionych w ramach konwencji Ramsar
(obszary wodno – błotne)
(bagna biebrzańskie, stawy…
… negatywnych skutków:
 Ograniczanie dostępu – Tajlandia
 Zakazy zarzucania kotwicy
 Promowanie ekologicznej turystyki
 Oczyszczalnie ścieków w ośrodkach turystycznych
Turystyka wodna na Pojezierzu Mazurskim w pogodny dzień 50 tys. osób
Skutki turystyki wodnej:
o Hałas
o Śmieci i ścieki (np. opróżnianie toalet do wody)
o Wycieki paliwa (np. przy tankowaniu)
o Niszczenie brzegów, palenie ognisk…
… do odbudowy ekosystemów
 Regulacje dotyczące wykorzystania turystycznego
Ograniczenie negatywnych skutków:
 Ograniczanie dostępu – Tajlandia
 Zakazy zarzucania kotwicy
 Promowanie ekologicznej turystyki
 Oczyszczalnie ścieków w ośrodkach turystycznych
Turystyka wodna na Pojezierzu Mazurskim w pogodny dzień 50 tys. osób
Skutki turystyki wodnej:
o Hałas
o Śmieci i ścieki (np. opróżnianie toalet do wody…
… raf koralowych. Około 20% raf uległo zniszczeniu –słabo się regenerują. Blisko
połowa za 20-50 lat zginie (Karaiby, Morze Czerwone, Wschodnie Wybrzeże Afryki, Madagaskar,
Indie, Oceania).
Przyczyny obumierania raf:
- naturalne – (zwiększenie populacji rozgwiazd)
- antropogeniczne:
 Zanieczyszczenie wody (udział gospodarki – tankowce, erozje gleby, ścieki)
 Połów ryb (det. materiałów wybuchowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz