Turystyka zrównoważona

Nasza ocena:

5
Pobrań: 525
Wyświetleń: 5306
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Turystyka zrównoważona - strona 1 Turystyka zrównoważona - strona 2 Turystyka zrównoważona - strona 3

Fragment notatki:
...Przykłady faunistyczne:
• Wyprawy ornitologiczne do Etiopii, Botswany, Chin, Indie
• Safari rzeczne w Manaus (Brazylia)
• Rejs- safari w celu obserwacji ssaków morskich Antarktydy
• Obserwacje wielorybów na Baya California (Meksyk)
• Obserwacje czarnych wyjców w Chiapos (Meksyk)
• Obserwacje goryli górskich w Rwandzie
• Wyprawy fotograficzno- ornitologiczne na bagna Biebrzańskie
• ,, Śladami Wilka’’ w Beskidzie Śląskim i Żywieckim
1) Park Krajobrazowy S’ Albufera (Majorka, Hiszpania)
Turystyka geologiczna
Dział turystyki poznawczej, bazującej na poznawaniu obiektów i procesów geologicznych i procesów geologicznych oraz doznawaniu w kontakcie z nimi wrażeń estetycznych.
Może być także działem turystyki kwalifikowanej, jeśli poznanie obiektu geologicznych wymaga specjalnych umiejętności (sprawności fizycznej)...


...c) Budowa urządzeń transportowych (wyciągi, kolejki liniowe i gondolowe, wyciągi
narciarskie, trasy dojazdowe dla samochodów, parkingi, lotniska.
Przykład: W przypadku wyciągów narciarskich obowiązuje szerokość dwóch tras wynosi minimum 60 m (2*30 m). Mnożąc tą wielkość przez długość trasy można określić powierzchnię niezbędną dla wybudowania wyciągu.
W Alpach długość wyciągów i kolejek liniowych przekracza 120 tys. km (Gaworecki 1998). Zatem uruchomienia wyciągów i kolejek o takiej długości wymagało zaboru gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 7,2 tys km?...

TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA
Dr. Małgorzata Durydiwka
Turystyka zrównoważona- definicje i zakres pojęcia.
Główne założenia koncepcji.
Turystyka a środowisko przyrodnicze.
Negatywny i pozytywny wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze.
Turystyka a środowisko kulturowe.
Negatywny i pozytywny wpływ turystyki na społeczności lokalne.
Koncepcje zrównoważonego rozwoju turystyki- przykłady ze świata.
Wybrane formy…
Turystyka zrównoważona- definicje i zakres pojęcia.
Główne założenia koncepcji.
Turystyka zrównoważona
,,/…/ respektowanie wartości kulturowych………….
Źródło: Pawlikowska- Piechota A. (2009, 2003).
Rozwój zrównoważony
- Rozwój trwały
- Rozwój stabilny
- Ekorozwój
- Rozwój trwały i zrównoważony
(Dokumenty Końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych ,, Środowisko i Rozwój'', 1992)
Dokumenty nawiązujące do koncepcji rozwoju zrównoważonego.
Raport sekretarza ONZ U'Thanta Pt. Człowiek i jego środowisko ogłoszony w 1969r. na XXIV Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Pierwszy dokument kompleksowo ukazujący zagrożenie środowiska w skali całego świata
I Raport Klubu Rzymskiego Pt. Granice wzrostu, opublikowany w 1972r.
Ostrzegawcza prognoza niekontrolowanego wzrostu gospodarczego.
I Szczyt Ziemi- 1972 r.- Sztokholm.
Po raz pierwszy użyto terminu sustainable development.
Raport tzw. Komisji Brundtland Pt. Our Comman Future (1987).
Oficjalnie przyjęto koncepcję sustainable development jako podstawę niezakłóconego bytowania społecznego.
II Szczyt Ziemi- 1992r.- Rio de Janeiro
Podpisano 5 dokumentów:
-Deklaracja z Rio
-Globalny Program działań AGENDA 21
-Konwencja w sprawie zmiany klimatu
-Konwencja o różnorodności biologicznej
-Zasady w sprawie lasów
W skali świata mamy do czynienia z następującą implikacją:
Szybki wzrost liczby ludności
Wysokie tempo wzrostu gospodarczego
Rozwój stabilny według Raportu Komisji Brundtland.
,,/…/ rozwój stabilny oznacza taki proces zmian, w którym eksploatacja zasobów, kierunki inwestowania, kierunki ……..potrzeb i aspiracji
Źródło: Nasza Wspólna Przyszłość (1987, 71)
Rozwój zrównoważony według dokument Konferencji ONZ ,, Śro

(…)

… klifowe, lagunowe
Atole i rafy koralowe
Lodowce i obszary polodowcowe
Lodowce
Wybrzeża fiordowe
Obszary pustynne:
Pustynie piaszczyste i kamieniste
Obszary krasowe: (wietrzenia chemicznego)
Jaskinie
Ostańce wapienne
Wybrzeża krasowe
Park narodowy Yellowstone (USA)
Wyspa Lanzarote (Wyspy kanaryjskie)
Pustynia Gobi (Mongolia)
Przykłady aktywnych form ekoturystyki.
Wędrówki wysokogórskie wokół Annapurny…
… centralnego oraz wsparcie dla gospodarki lokalnej.
Istotne znaczenie gdyż ważnymi ,, destynacjami'' w turystyce ekologicznej są kraje rozwijające się (głównie afrykańskie, m.in. Zimbabwe, Botswana, Rwanda, Tanzania)
Miejsca pracy dla mieszkańców danego obszaru
Źródło: Kowalczyk A., Kulczyk S. [2010]
Przykłady wypraw florystycznych:
Wyprawy botaniczne do wilgotnego lasu równikowego w Brazylii, Wenezueli…
… w świecie zwierząt.
Przyczyny: - płoszenie zwierzyny (hałas, antropopresja) ginięcie pod kołami aut;
- wzmożone odłowy ryb i owoców morza dla gastronomi i przemysłu pamiątkowego;
- turystyka samochodowa, wzmożona turystyka i motowodna, nurkowanie;
Np.: Na Karaibach rosnący popyt na owoce morza.
Stopień zagrożenia środowiska przyrodniczego zależy od:
Skali ruchu turystycznego
Form aktywności turystycznej…
… polityki turystycznej państw i regionów
Przejawiają one m.in. w tworzeniu projektów turystycznych opartych na zasadach sustainable development
Projekt turystyczny El Mundo Maya (Świat Majów)
Realizowany na obszarze 5 państw Ameryki Środkowej: Belize, Gwatemali, Honduras, Salvador, Meksyku (stany: Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo i Jukatan)
Łączna powierzchnia 500 tys. km²
Cel projektu:
Połączenie…
… kempingowym 50 m²
W domku letniskowym 200 m²
W niewielkim centrum turystycznym 100 m²
W schronisku turystycznym 50 m²
Przykład: szerokość wolnego pasa między konarami drzew wzdłuż linii…
Zagospodarowywanie bezludnych wysp w archipelagu Malediwów (Jędrusik 2003).
Przykład: od końca lat 90. XX. wieku zagospodarowuje się na Malediwach nowe atole. Obecnie funkcjonuje tam 76 wysp- hoteli:
Na 28 z nich wybudowano…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz