Ochrona środowiska - strona 5

Wpływ rolnictwa i przemysłu na glebę - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Wpływ rolnictwa na glebę. Panuje przekonanie , że rolnictwo polskie jest „ ekologiczne” z natury rzeczy, gdyż stosujemy mało chemikaliów - nawozów i pestycydów. Istotnie, ilość substancji biologicznie czynnej pestycydów wynosi u nas niecałe 0,6 kg/ha, gdy w krajach Unii Europejskiej kilka kilogramó...

Erozja gleb - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1092

Erozja. Ocenia się, że ok. 28% obszaru Polski jest zagrożone erozją wodną, a prawie 28% powierzchni gruntów ornych - erozją wietrzną. Silna i średnia erozja wodna zagraża łącznie 14% powierzchni kraju. Dotyczy to przede wszystkim terenów górs...

Niebezpieczne pierwiastki w glebie - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

Niebezpieczne pierwiastki w glebie. OŁÓW Skutki zatrucia : promieniowanie; zaburzenia osobowości, trudności w uczeniu, zaburzenia układu nerwowego u dzieci ; rak ; choroby serca i nadciśnienie ; choroby nerek i zaburzenia przemiany...

Zagadnienia na egzamin, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Wałkuska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490

1)Wpływ Nadmiernej Komunikacji na środowisko. 2)Efekt cieplarniany, Dziura ozonowa, Eutrofizacja, czynniki je powodujące...

Wykład - freony i halony, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Wałkuska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1673

Freony i halony- budowa , cechy fizykochemiczne, zastosowanie. Wpływ freonów i halonów na powstanie dziury ozonowej. (CFC's - ang. chlorofluorocarbons) CCl2F2, zwanego freonem 12 oraz innych fluoropochodnych metanu i etanu. Związki wykorzystywane d...

Wykład - hałas i wibracje w środowisku, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Wałkuska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Hałas i wibracje w środowisku aktywność kory nadnerczej, zmiany i zaburzenia w przemianie węglowodanów, tłuszczów i białek, zmiany napięcia mięsni szkieletowych, wrażliwość receptorów, skurcze obwodowe naczyń krwionośnych, zmiany ciśnienia krwi, częstość akcji serca, - rozprzestrzenianie się

Wykład - hałas komunikacyjny, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Wałkuska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Hałas komunikacyjny - jest to najpowszechniejszy i najbardziej uciążliwy żródło hałasu i wibracji, w środowisku zurbanizowanym Terenami o największej uciążliwości hałasu są: - autostrady i drogi szybkiego ruchu wraz z węzłami wielopoziomowymi, stwarzające poważną uciążliwość dla mieszkańców budynk...

Wykład - katastrofa przyrodnicza, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Wałkuska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 910

Katastrofa przyrodnicza - to skoncentrowane w czasie i przestrzeni wydarzenia, podczas których giną ludzie (w skrajnych przypadkach nawet kilkaset tys osób), a straty materialne bywają ogromne. Niektóre z nich wykraczają poza ramy lokalne i obejmują swym oddziaływaniem cały glob. Niektóre z nich moż...

Wykład - konferencje i konwencje dotyczące ochrony przyrody, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Wałkuska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

Konferencje i konwencje oraz organizacje międzynarodowe dotyczące ochrony przyrody i środowiska oraz zdrowia Konwencja sztokholmska Narodów Zjednoczonych nt. ,,Człowiek i jego środowisko” - czerwiec 1972r. Uczestniczyło w niej 113 państw. Efekt- Deklaracja sztokholmska zawierająca: - 26 zasad ochr...

Wykład - MMT, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Wałkuska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

MMT ((CH3C5H4)Mn(CO)3, trikarbonylek (metylocyklopentadieno)manganowy - metaloorganiczny związek chemiczny z grupy kompleksów karbonylkowo-cyklopentadienylowych manganu, stosowany głównie jako środek przeciwstukowy do benzyny zamiast tetraetyloołowi...