Wykład - konferencje i konwencje dotyczące ochrony przyrody, sem I

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - konferencje i konwencje dotyczące ochrony przyrody, sem I - strona 1

Fragment notatki:

Konferencje i konwencje oraz organizacje międzynarodowe dotyczące ochrony przyrody i środowiska oraz zdrowia
Konwencja sztokholmska Narodów Zjednoczonych nt. ,,Człowiek i jego środowisko” - czerwiec 1972r. Uczestniczyło w niej 113 państw. Efekt- Deklaracja sztokholmska zawierająca:
- 26 zasad ochrony środowiska;
-międzynarodowy plan działania, obejmujący 109 swoistych rekomendacji do działania na rzecz ochrony środowiska;
-postanowienia instytucjonalne i finansowe, m.in. dot. Utworzenia organizacji międzynarodowej pod nazwą Program Narodów Zjednoczonych Ochrony Środowiska UNEP.
Deklaracja ta jest uważana za dok., który stworzył podstawy międzynarodowego i ponadnarodowego prawa środowiska. Deklaracja uznaje, że podstawowym prawem człowieka jest prawo do życia w środowisku, które pozwala na życie godne w dobrobycie. Dała początek zintensyfikowanej i zorganizowanej współpracy państw w dziedzinie ochrony środowiska.
Po konferencji sztokholmskiej odbyło się wiele ważnych konferencji, takich jak: KBWE w Helsinkach, UNESCO w Belgradzie(1975), UNESCO i UNEP w Tbilisi(77), Międzynarodowy Kongres UNEP i UNESCO w Moskwie (87). W wyniku tych konwencji powstały dok., m.in. Karta belgradzka, Deklaracja tbiliska, w których wytyczono kierunki rozwoju ochrony przyrody i racjonalnego wykorzystania jej zasobów, podkreślono wagę ścisłej współpracy międzynarodowej, określono podstawowe cele edukacji ekologicznej.
II konferencja w Rio de Janeiro, tzw. ,,Szczyt Ziemi” nt. ,,Środowisko i rozwój”-czerwiec 1992r. Wizja nowego ładu społeczno-gospodarczego świata, który - w harmonii z przyrodą - zapewni ludzkości dalszy rozwój cywilizacyjny. Osiągnięcie - idea łącząca problem ochrony środowiska z koncepcją rozwoju. Oto dokumenty: Deklaracja z Rio (tzw, Karta Ziemi) w sprawie środowiska i rozwoju prezentująca 27 zasad ekorozwoju, przyszłych praw oraz obowiązków państw i obywateli wobec środowiska naturalnego;
Globalny program działań, zwany AGENDĄ 21, zawierający plan rozwoju zrównoważonego w kategoriach gospodarczych, społecznych i ekologicznych;
Konwencja w sprawie zmian klimatu, mająca na celu ustabilizowanie zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który nie doprowadzi do zachwiania światowego systemu klimatycznego;
Konwencja o zachowaniu różnorodności biologicznej:
Deklaracja wytyczająca kierunki zrównoważonego rozwoju lasów, ich ochrony i użytkowania.
Zgodnie z ustaleniami Konwencji w sprawie zmian klimatu do obowiązków wszystkich państw należy:
-podawanie informacji o ilości emitowanych gazów cieplarnianych oraz o tym, jaka ilość tych gazów ulega absorpcji w ekosystemach;
-regularne publikowanie informacji o obecnych osiągnięciach programów ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatycznych;

(…)

… gazów cieplarnianych, różnych formacji roślinnych, lasów i oceanów;
-współpraca w dziedzinie planowania działań zaradczych w odpowiedzi na wpływ zmian klimatycznych na strefę przybrzeżną, zasoby wodne i rolnictwo;
-współpraca w zakresie ochrony obszarów szczególnie podatnych na powodzie lub suszę;
-informowanie społeczeństw o zmianach klimatu i ich skutkach: popieranie i ułatwianie społecznego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz