Ochrona środowiska - strona 6

Ochrona przyrody - opracowanie, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Wałkuska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Ochrona przyrody - ogół działań zmierzających do zachowania w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu. Głównym celem ochrony przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekol...

Wykład - ozon - definicja, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Wałkuska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1281

OZON Co to jest ozon? Ozon to (O3), nietrwała odmiana alotropowa tlenu, rozkłada się samorzutnie w temperaturze pokojowej do O2 i ozonu. Ozon stratosferyczny powstaje w wyniku oddziaływania promieniowania ultrafioletowego Słońca na cząsteczki atmosferycznego tlenu. Jest też wytwarzany przez

Wykład - pustynnienie, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Wałkuska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

PUSTYNNIENIE Jest procesem degradacji środowiska w klimacie suchym, przy rocznej sumie opadów od 100-300mm., zwłaszcza na obrzeżach istniejących pustyń. Czynniki wpływające na proces pustynnienia Naturalne -

Opracowanie - skutki oddziaływania promieniowania uv, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Wałkuska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Skutki oddziaływania promieniowania ultrafioletowego na człowieka, wegetacje roślin oraz środowisko. Uszkodzenia popromienne ze względu na rodzaj ich następstw dzielimy na uszkodzenia somatyczne tzn. wpływające na procesy odpowiedzialne za utrzymanie organizmu przy życiu oraz genetyczne tzn. narusz...

Wykład - trzęsienie ziemii, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Wałkuska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

TRZĘSIENIA ZIEMII Definicja: gwałtowne rozładowanie naprężeń nagromadzonych w skorupie ziemskiej, w wyniku przejściowego zablokowania ruchu warstw skalnych poruszających się wzdłuż linii uskoku. Geneza: ze względu na genezę dzieli się na: tektoniczne - (ok. 90%) wywołane nagłym rozładowaniem nagro...

Wpływ MMT na środowisko i zdrowie - wykład, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Wałkuska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Wpływ MMT na zdrowie i środowisko naturalne Na temat wpływu MMT na zdrowie ludzi trwała przez kilka dziesięcioleci gorąca dysputa naukowa. Częsty kontakt z metaloorganicznymi związkami manganu powoduje manganizm. Jego objawy są zbliżone do ...

Wykład - el Nino, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Wałkuska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

EL NINO Co to jest, jakie są skutki oddziaływania o zasięgu lokalnym i globalnych. Jest to anomalia pogodowa, powstająca gdy pasaty wiejące nad równikiem zmieniają swój kierunek lub po prostu zanikają. Imieniem El Niño (po hiszpańsku chłopiec, dzi...

Wykład - biopaliwa, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Monika Skowrońska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1260

BIOPALIWA Biopaliwa ciekłe: a) benzyny silnikowe zawierają powyżej 6,0% Biopaliwa pierwszej generacji: Bioetanol - otrzymywany w procesie hydrolizy, fermentacji surowców (zbóż, buraków) -czyste oleje roślinne ( z pierwszego tłoczenia ) ...

Wykład - cykl Chapmana,sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Monika Skowrońska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

CYKL CHAPMANA Synteza: O2 + hV (lambda (…) … CYKL CHAPMANA Synteza: O2 + hV (lambda < 240 um) O + O O + O2 + M O3 + M Niszczenie ozonosfery (50km) UV - A - 315 < lambda < 400 -7% UV - B - 280 < lambda < 315 -1,5% UV - C lamb...