Wykład - ozon - definicja, sem I

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - ozon - definicja, sem I - strona 1

Fragment notatki:

OZON
Co to jest ozon?
Ozon to (O3), nietrwała odmiana alotropowa tlenu, rozkłada się samorzutnie w temperaturze pokojowej do O2 i ozonu. Ozon stratosferyczny powstaje w wyniku oddziaływania promieniowania ultrafioletowego Słońca na cząsteczki atmosferycznego tlenu. Jest też wytwarzany przez wyładowania elektryczne w powietrzu lub tlenie w tzw. ozonizatorach.
Powstawanie ozonu stratosferycznego i troposferycznego (związki odpowiedzialne za jego powstanie).
Ozon stratosferyczny (warstwa ozonowa)
Tlen jest przekształcany w ozon i odwrotnie. Wiązania atomowe są niszczone w czasie fotolizy wywoływanej przez promieniowanie słoneczne. Aby rozbić wiązanie w O2 energia promieniowania słonecznego musi być wyższa (długość fali poniżej 240 nm) niż  w przypadku ozonu (długość fali poniżej 310 nm). Tworzenie się i rozpad pozostają w równowadze i ostatecznie wyniki reakcji nawzajem się równoważą:
3 O2 - 2 O3 oraz  2 O3 - 3 O2 Ozon troposferyczny (smog fotochemiczny)
Został przemieszczony nad powierzchnię Ziemi, np. w trakcie burzy, lub powstał w dolnych warstwach atmosfery w wyniku reakcji chemicznych. Spowodowany jest obecnością tlenków azotu, węglowodorów i innych substancji pochodzących przede wszystkim ze spalin samochodowych, które ulegają przemianom fotochemicznym. Ozon troposferyczny powstaje w wyniku reakcji chemicznej tlenu atomowego O• (powstałym na przykład na skutek rozkładu fotochemicznego NO2) z tlenem cząsteczkowym (O2). Ozon ma gęstość większą od atmosfery ziemskiej. Jest także jednym z gazów cieplarnianych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz