Atmosfera Ziemi - Proces akrecji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Atmosfera Ziemi - Proces akrecji - strona 1 Atmosfera Ziemi - Proces akrecji - strona 2 Atmosfera Ziemi - Proces akrecji - strona 3

Fragment notatki:

Atmosfera Ziemi    Proces akrecji,  czyli kształtowania się  Ziemi i tworzenia atmosfery zakończył się  ok.  4,4 mld. lat temu  Schematyczny przekrój powierzchni Ziemi ukazujący występowanie  w niej pierwiastków podstawowych  Istnienie atmosfery jest niezbędnym warunkiem trwania  życia na Ziemi.    Jej rola przejawia się na wiele sposobów:  • jest  źródłem tlenu  dla organizmów żywych,  • jest  źródłem azotu i ditlenku węgla  dla roślin,  •  stanowi płaszcz ochronny przed szkodliwym  promieniowaniem z kosmosu ,  • stabilizuje  warunki termiczne na powierzchni Ziemi ,  • jest ośrodkiem krążenia wody  Tlen w troposferze  (CH2O)n +nO2→nCO2 + nH2O + energia  nCO2 + nH2O + hv →(CH2O)n +nO2    Budowa i skład chemiczny atmosfery  SK ŁAD I WŁAŚCIWOŚCI NIE ZANIECZYSZCZONEJ  ATMOSFERY ZIEMSKIEJ  A tmosfera pe łni wiele funkcji ochronnych, ponieważ:  absorbuje dużą część promieniowania kosmicznego;  absorbuje  promieniowanie elektromagnetyczne ze  S łońca , transmituje tylko promieniowanie w zakresie  od 300  nm do 2500 nm (cz ęść   ultrafioletu, światło widzialne i  podczerwie ń) oraz od 0,01 do 40 μm (fale radiowe).  Atmosfera nie przepuszcza szkodliwego promieniowania  ultrafioletowego poni żej 300 nm.  Ozon jest odmianą alotropową tlenu zawierającą trzy  atomy tlenu w cząsteczce (O₃).  Dzięki przemianom tlenu i powstaniu ozonosfery  powierzchnia Ziemi jest chroniona przed dopływem  niszczącego życie promieniowania ultrafioletowego.  Rola ozonu, ozonosfera  O2+hv  (λ

(…)

… lub spadek (w ciągu roku) Nieszczelne przewody, wiercenia, itp.. 23,0%
„Skuteczność” pochłanianego ciepła, w Transport 33,0%
porównaniu z di tlenkiem węgla Inne 7,0%
Związek Wielka piątka – najważniejsze gazy cieplarniane 2. Smog „benzynowy”
AZOT I JEGO ZWIĄZKI O + N2 NO + N
Większość tlenków azotu wykazuje znaczną reaktywność N + O2 NO + O
chemiczną. W atmosferze ulegają one licznym przemianom. O + O2 O3…

ocieplenie.
Działalność ludzka narusza równowagę między ciepłem
dochodzącym do Ziemi a ciepłem wypromieniowywanym z
Ziemi, co powoduje ocieplenie atmosfery ziemskiej.
Ditlenek węgla, jak i inne gazy cieplarniane
stale dopływają do atmosfery.
Istnieje ponad 30 gazów cieplarnianych, lecz 5 z nich jest
szczególnie ważnych, ponieważ są bardzo efektywne w
pochłanianiu promieniowania podczerwonego - ich
efektywność jest nawet do 20 000 razy większa niż ditlenku
węgla
Freony 10 20 000 + 4,0 % 14,0%
Ozon (O 2000 + 1,5 % 12,0% 3)
Tlenek diazotu (N2O) 150 + 0,3 % 6,0%
Metan (CH 30 + 1,0% 18,0% 4)
Ditlenek węgla (CO 1 + 0,4% 50,0% 2)
Ogólny udział w efekcie cieplarnianym
Wzrost lub spadek (w ciągu roku)
„Skuteczność” pochłanianego ciepła, w
porównaniu z di tlenkiem węgla
Związek Wielka piątka – najważniejsze gazy cieplarniane
AZOT I JEGO ZWIĄZKI
Większość tlenków azotu wykazuje znaczną reaktywność
chemiczną. W atmosferze ulegają one licznym przemianom.
Początkiem procesu jest jednak reakcja tworzenia tlenku azotu
podczas wyładowań atmosferycznych.
N2 + O2 = 2NO
Głównym cyklem przemian tlenków azotu, w którym bierze
również
udział ozon (O3) jest tzw. cykl fotolityczny ditlenku azotu.
Tworzy go następujący…
… się w ozonosferze, gdzie pod wpływem
promieniowania ultrafioletowego ulega rozkładowi:
freon hC + F + Cl wiąże ozon z ozonosfery,
niszcząc chroniący Ziemię „płaszcz”
W stratosferze występują całkowicie odmienne procesy
chemiczne, nie są one zdominowane przez OH, lecz główną
rolę odgrywają reakcje z udziałem O.
Gazy, które reagują z O w stratosferze mogą konkurować z
syntezą O3 i mogą powodować zubożenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz