Ochrona środowiska - strona 7

Wykład - degradacja środowiska, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Monika Skowrońska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

DEGRADACJA ŚRODOWISKA -pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego przez eliminację elementów lub uszkodzeń struktur systemów przyrodniczych Dewastacja środowiska- zniszczenie środowiska przyrodniczego na danym terenie Środowisko- ogół elementów przyrodniczych w tym także przekształconych w wynik...

Wykład - degradacja chemiczna gleby, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Monika Skowrońska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1386

DEGRADACJA CHEMICZNA GLEBY a) zasolenie gleby- nagromadzenie w glebie rozpuszczalnych w wodzie soli nieorganicznych Przyczyny: -rozpuszczanie się minerałów gleby -degradacja materiałów organicznych w wyniku działalności mikroorganizmów -niew...

Wykład - ekwiwalent dwutlenku węgla, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Monika Skowrońska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1729

EKWIWALENT DITLENKU WĘGLA Jeden megagram (1 tona = 1Mg) ditlenku węgla (CO2) lub ilości innego gazu cieplarnianego stanowiącego odpowiednik 1 Mg ditlenku węgla, obliczoną z wykorzystania współczynnika ocieplenia. WIDMO ABSORBCYJNE (H20, ...

Energia jądrowa - wykład, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Monika Skowrońska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

ENERGIA JĄDROWA Nośnikiem energii jądrowej są nieodnawialne zasoby uranu. Niekonwencjonalny sposób zmiany energii jądrowej na cieplną. Źródłem energii w energetyce jądrowej jest jeden z 3 typów reakcji jądrowych: -rozszczepianie -syn...

Wykład - energia odnawialna, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Monika Skowrońska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

ENERGIA ODNAWIALNA -biomasa- słońce- woda- wodór- energia geotermalna Emisja CO2 na 1 kWh energii: -hydroenergia 4 -nuklearna 6 -wiatrowa 3-22 -kogeneracja 50-150 -gaz 427 -oleje 883 -węgiel 978 Energia wód rzecznych- przepływy, różnic poziomów (wtórna), oceaniczna (prądów, fal, pływów) P...

Etapy ccs - wykład, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Monika Skowrońska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

ETAPY CCS - transport w stanie gazowym płynnym, stałym, przejściowym - składowanie 1. 4-solankowe warstwy wodonośne - 250 m Grubości - 600 mld ton CO2 2. Złoża węgla - metoda odzyskana metanu 3. Złoża węglowodorów (wyczerpane lub cz...

Wykład - ochrona powietrza, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Monika Skowrońska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

OCHRONA POWIETRZA: - to kompleksowe działanie na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. a) mechanizm - wspólne wypełnienia zobowiązań redukcji b) mechanizm CDM - mechanizm czystego rozwoju c) handel nadwyżkami zredukowanej emisji Polska zobowiązała się od 1996 r. o zmniejszenie emisji o 6%...

Wykład - ograniczenia emisji przez pojazdy, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Monika Skowrońska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

OGRANICZENIE EMISJI PRZEZ POJAZDY: - konwencjonalne metody redukcji zanieczyszczeń samochodowych - technologiczne zużycie paliwa -zmniejszenie masy pojadów i polepszenie jego właściwości egronomicznych - zwiększenie sprawności silnika -technologia bezpośredniego

Wykład - przemiany związków azotu,sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Monika Skowrońska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1176

PRZEMIANY ZWIĄZKÓW AZOTU: NOx - fotochemiczne „świeże” związki azotu (NO3, NO2), które dostają się do atmosfery pod wpływem emisji. NO2- produkt przemiany pojawiający się w atmosferze w wyniku utleniania NOx w procesach fotochemicznych (HNO3, NO3, N2O3, N3O3, PAN) NO + O3 / O2 / ROO* NO2 + O2 HO...

Wykład - raport climate change 2007, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Monika Skowrońska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

RAPORT: „CLIMATE CHANGE 2007” 280 ppm - 379 ppm 180 ppm - 300 ppm Raport 2008: 0,76 C- wzrost 0,17 m - wzrost mórz i oceanów (spowodowany topnieniem lodowców) 2011 r. rok najbardziej nasilonych ekstremum pogody Topnienie lodowców na Grenla...