Ochrona środowiska - strona 8

Wykład - reakcje fotochemiczne, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Monika Skowrońska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

REAKCJE FOTOCHEMICZNE Absorpcja promieniowania: [xY + Hv XY*] Synteza XY* + inny reagent PRODUKTY Rozkład XY* X + Y Przenoszenie międzycząsteczkowe XY* + AB XY + AB* Wygaszanie- dezaktywacja wskutek zderzenia z innymi gazami XY* + M XY + M ...

Wykład - struktura emisji CO2, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Monika Skowrońska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

STRUKTURA EMISJI CO2 a) emisja lotna z paliw - 0,10% b) procesy przemysłowe (cementownie) - 7,4% c) użytki rozpuszczane i innych produktów - 0,2% d) odpady - 0,1% 1. Spalanie paliw - przemysł energetyczny - przemysł wytwórczy i budownicz...

Wykład - system handlu, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Monika Skowrońska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

SYSTEM HANDLU UPRAWIENIANIAMI DO CO2: 01.01.2005 r. - ustalony kolejny protokół na kształt z Kioto Okres rozliczenia: 01.01.2005 - 31.12.2007 r. 01.01.2008 - 31.12.2012 r. OGRANICZENIE HANDLU: Zdefiniowanie zbiorowego limitu emisji dla dużej grupy źródeł emisji dane zanieczyszczenia. - rozdzial...

Wykład - wzrost temperatury na ziemi sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Monika Skowrońska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

WZROST TEMPERATURY NA ZIEMI. Temperatura na Ziemie wzrośnie o 1,8 - 4C do końca tego wieku. Przesłanki wzrostu temperatury na Ziemi: 1. Gwałtowne ulewy, susze, huragany, niespodziewane fale upałów, tropikalne cyklony, oberwanie chmur, lawiny błot...

Wykład - zanieczyszczenia, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Monika Skowrońska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Zanieczyszczenie- oznacza każdą substancję znajdującą się w powietrzu, która wywołuje prawdopodobieństwo szkodliwego, oddziaływania środowiska jako całości. 2008 / 50 /WE z dnia 24.05.2008 r. Podział: a) zanieczyszczenie pyłowe (pyły) - to układy dwufazowe. Fazą rozproszoną są ziarna ciała stałe...

Wykład - zmiany klimatyczne na ziemi ,sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Monika Skowrońska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

ZMIANY KLIMATYCZNE NA ZIEMI Naturalne zmiany klimatyczne: -kształt orbity ziemskiej - co 91800 lat -nachylenie osi ziemskiej -aktywność Słońca - co 60 lat CO2: 1. 160 mln ton - pochodzi z oceanów 2. 69 mln ton - pochodzi z lądów, wulkanów...

Niektóre szczególne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej - prawo o...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Niektóre szczególne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej W prawie ochrony środowiska Odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego To samo rozumienie szkody (choć rozszerzona bo chodzi o szkody w środowisku pojmowanym jako „dobro wspólne”) Te same podstawy odpowiedzialności Rozszerzenie odpowied...

Obrót prawami emisji do powietrza - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Obrót prawami emisji do powietrza Protokół z Kioto obowiązek redukcji emisji Jednym z jego instrumentów jest handel limitami emisji gazów cieplarnianych między państwami zwłaszcza CO2 i metan Rozdział uprawnień do emisji - plan krajowy...

Obszary Natura 2000 - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Obszary Natura 2000 Tworzy się je dla: obszarów specjalnej ochrony ptaków (←dyrektywa ptasia) specjalnych obszarów ochrony siedlisk (←dyrektyw...