Niektóre szczególne formy gospodarki leśnej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niektóre szczególne formy gospodarki leśnej - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Niektóre szczególne formy gospodarki leśnej
Zalesianie
Do zalesienia mogą być przeznaczone: nieużytki, grunty rolne nieprzydatne do rolnictwa nieużytkowane rolniczo inne nadające się do zalesienia
RM zatwierdza krajowy program zwiększania lesistości
Grunty do zalesiania określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Lasy ochronne
Mogą być nimi lasy które chronią:
Glebę przed zmywaniem, wyjałowieniem, osuwaniem, obrywaniem itp.
Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych
Przed powstawaniem lotnych piasków
A także te które:
Trwale uszkodzone na skutek działania przemysłu
W ramach których ochrona gatunkowa roślin lub zwierząt
Mają szczególne znaczenie naukowe lub obronne
Położone w granicach adminsitracyjnych i do 10 km od granic miast powyżej 50tysiecy
W strefach ochronnych uzdrowisk
W strefie górnej granicy lasów
O uznaniu orzeka
Minister właściwy ds. środowiska - gdy lasy państwowe
Starosta (za zgoda właściciela) - lasy niepaństwowe
Można w nich wnosić tylko budynki i budowle służące gospodarce leśnej
Leśne kompleksy promocyjne
W celu promocji zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody w lasach
Tworzy je (zarządzaniem) Dyrektor Generalny „Lasów Państwowych”
Mają znaczenie ekologiczne, edukacyjne i społeczne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz