Hałas-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Dodawanie wielu źródeł dźwięku jest sumą:
- intensywności I1, I2, ...
- kwadratów ciśnienia akustycznego p2 , p2 , ...
- natężenia dźwięków P1, P2, ....
Całkowity poziom dźwięku: )
Gdzie: L1, L2, Ln - pojedyncze źródła dźwięku
W szczególnym przypadku, gdy wszystkie dźwięki mają jednakowy poziom: Większość hałasów jest złożona z szumów o różnych częstotliwościach. Dlatego w obliczeniach i badaniach akustycznych nie wystarcza rozpatrywanie tylko jednego poziomu całkowitego. W wentylacji rozpatruje się zakres częstotliwości między 44 Hz ÷11360 Hz Podzielony na oktawy (stosunek częstotliwości 2:1)
Ucho ludzkie nie jest jednakowo wrażliwe. Głośność odczuwalna subiektywnie nie ma żadnego związku ze zmierzalnym ciśnieniem akustycznym lub natężeniem dźwięku. Aby otrzymać miarę głośności zdefiniowano dla dźwięku 1000 Hz
jednostkę głośności L fon: ; lub Głośność dźwięku o częstotliwości 1000 Hz jest równa liczbowo poziomowi dźwięku
w dB.
Celem podania głośności dźwięku o innej częstotliwości, porównywane były subiektywne dźwięki 1000 Hz o różnych głośnościachz dźwiekamio innej częstotliwości. Na tej podstawie ustalono ciśnienie akustyczne, do jakiego należy wyregulować dźwięk normalny czyli 1000 Hz.
Przebadano wiele osób i według ich opinii dźwięk ten był tak samo głośny jak mierzony.
Na tej podstawie ustalono krzywe jednakowej głośności.
Zostały one zestawione po raz pierwszy w 1933 roku przez Fletchera i Munsona, a następnie poprawione przez Robinsona i Dadsona. Krzywe opisują zależną od częstotliwości wrażliwość ucha na dźwięki pojedyncze. Do oceny dźwięków nadają się tylko warunkowo. poniżej 35 dB-jest nieszkodliwy dla zdrowia i niemal stale nam towarzyszy 55 -65 dB-powoduje irytację powyżej 65 dB-powoduje zachowania agresywne powyżej 65 dB-powoduje zachowania agresywne 70 do 85 dB-stanowi próg szkodliwości dla zdrowia -może przy dłuższym działaniu powodować uszkodzenia słuchu
85 do 130 dB-może powodować trwałe uszkodzenia słuchu oraz różne dolegliwości i schorzenia
powyżej 130 dB-to już pewne, trwałe uszkodzenia słuchu oraz na skutek występujących wibracji -również uszkodzenia wewnętrznych organów człowieka
Hałas powstający przy pracy wentylatora przenoszony jest do połączonych przewodów powietrza zarówno po stroni tłocznej jak i ssawnej i przedostaje się tą drogą do pomieszczeń wentylowanych. Część hałasu emitowana jest bezpośrednio do otaczającego pomieszczenia, część zaś w postaci dźwięków materiałowych przenoszona jest do posadzki. Zasadniczo obowiązuje reguła, aby hałas utrzymywać na możliwie jak najniższym poziomie w miejscu jego powstania .
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz