Zanieczyszczenie środowiska przez fermy zwierząt hodowlanych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zanieczyszczenie środowiska przez fermy zwierząt hodowlanych-opracowanie - strona 1 Zanieczyszczenie środowiska przez fermy zwierząt hodowlanych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Zanieczyszczenie środowiska przez fermy zwierząt hodowlanych
Zanieczyszczenie wody i gleby przez odchody zwierząt hodowlanych:
Zagospodarowanie odchodów zwierząt jest jednym z najważniejszych zagadnień we wszystkich typach gospodarstw zajmujących się produkcją zwierzęcą. Dotyczy to szczególnie ferm o dużej koncentracji stada. Odchody są w postaci stałej, suchej lub z dodatkiem ściółki, oraz w postaci płynnej.
Produkcja odchodów zwierzęcych powinna być zkorelowana z ilością użytków rolnych w danym gospodarstwie, tak aby wyprodukowany nawóz mógłby być wykorzystany pod użytki rolnej na danej fermie.
Obornik nie stwarza w zasadzie zagrożenia dla gleby i wód, odpowiednie jego dawki umożliwiają dobre wykorzystanie azotu i in. Związków, praktycznie nie ma nadmiaru.
Gnojowica może powodować degradację gleby( pogorszenie właściwości fizycznych gleby, tworzenie warstwy pilśniowej nieprzepuszczalnej dla wody i powietrza, zmiana pH i utrudnienia samooczyszczanie się gleby) zanieczyszczać wody i być powodem ich eutrofizacji Gnojowica nieprawidłowo składowana i stosowana, staje się zagrożeniem epidemiologicznym ( patogenne bakterie- głównie Enterobacteriace, wirusy i grzyby). Gnojowica zanieczyszcza powietrze wokół jej składowania ogromną ilością związków gazowych, toksycznych i uciążliwych zapachowych ( głównie amoniak i siarkowodór). Negatywny wpływ gnojowicy na środowisko glebowe wynika z dużego ładunku BZT5, ponieważ przy niedotlenieniu gleby wzrasta ilość anaerobów i aerobów fakultatywnych.
Zanieczyszczenie powietrza przez fermy zwierząt hodowlanych:
Chemiczne zanieczyszczenia powietrza : dwutlenek węgla ( jest to gaz cieplarniany. Głównym źródłem jest oddychanie i procesy gnilne zachodzące w mokrej ściółce i odchodach zwierzęcych. W małych stężeniach nie jest trujący, w większych stężeniach dwutlenek węgla jest szkodliwy dla zdrowia a nawet zabójczy, a jego działanie powoduje powstawanie kwasicy oddechowej i w następstwie obrzęku mózgu.)
amoniak ( 80% ogólnej ilości amoniaku pochodzi z produkcji zwierzęcej. Powoduje napady kaszlu, uczucie zatykania oddechu, silne podrażnienie śluzówki nosa, oczu i dróg oddechowych.)
siarkowodór jest gazem o bardzo nieprzyjemnym zapachu. (Stężenie 100 mg/m³ powoduje uszkodzenie wzroku, natomiast przy stężeniu powyżej 1 g/m³ śmierć może nastąpić już w wyniku zaczerpnięcia jednego oddechu.)
metan ( gaz cieplarniany, powstaje podczas. Największa produkcja metanu występuje w hodowli bydła.)
Biologiczne zanieczyszczenia powietrza : bakterie, wirusy, grzyby, sierść. Są to zanieczyszczenia saprofityczne i patogenne ( zakaźne).
Wirusy są ważnym czynnikiem etiologicznym przenoszonym drogą kropelkową ( wirusy grupy A, B, C wywołujące nie tylko ostre zakażenia układu oddechowego, ale także zakażenia uogólnione, obejmujące różne narządy, a także RNA-wirusy: ( odry,ospy wietrznej, świnki, różyczki.

(…)

… degradację gleby( pogorszenie właściwości fizycznych gleby, tworzenie warstwy pilśniowej nieprzepuszczalnej dla wody i powietrza, zmiana pH i utrudnienia samooczyszczanie się gleby) zanieczyszczać wody i być powodem ich eutrofizacji Gnojowica nieprawidłowo składowana i stosowana, staje się zagrożeniem epidemiologicznym ( patogenne bakterie- głównie Enterobacteriace, wirusy i grzyby). Gnojowica zanieczyszcza…
…: ( odry,ospy wietrznej, świnki, różyczki.
Bakterie chorobotwórcze głównie gram-dodatnie : paciorkowce -gronkowiec złocisty ( Staphylococcus aureus), paciorkowce (Streptococcus), mogą wywierać działanie chorobotwórcze miejscowe np. czyraki, posocznice, schorzenia narządowe ( zapalenie wsierdzia, płuc) .Mycobacterium bovis i M. tuberculosis wywołujących gruźlicę ( płuc, sercowo- naczyniową, opon mózgowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz