Ochrona atmosfery- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona atmosfery- opracowanie - strona 1 Ochrona atmosfery- opracowanie - strona 2 Ochrona atmosfery- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Atmosfera ziemska
Powłoka gazowa otaczająca Ziemię składa się z mieszaniny gazów zwanych
powietrzem
Masa atmosfery ziemskiej wynosi 5,15 1018 kg
Powłoka w warstwie do 5 km
Powietrze stanowi:
Ośrodek w którym przebiegają podstawowe procesy Życiowe organizmów-procesy
utleniania, spalania, procesy energetyczne, fotosynteza
Podstawowy surowiec syntez chemicznych np. wytwarzanie amoniaku
Ośrodek przenoszący ciepło lub masę w procesach ogrzewania, suszenia, nawilżania,
chłodzenia
Substrat procesów energetycznych wykorzystujących proces spalania paliw kopalnych
Atmosfera jest najmniejszym zbiornikiem geologicznym Ziemi
Względne rozmiary zbiorników Ziemi (jedn. 1024 g)
Hydrosfera - 2,4
Atmosfera - 0,005
Skorupa - 24
Płaszcz - 4000
Jądro - 1900
Cechy atmosfery:
Skład masowy podobny na całej powierzchni Ziemi; intensywne przemieszczanie,
zjawiska atmosferyczne
Dolna część - troposfera - dobre przemieszczanie w wyniku konwekcji
Powietrze jest wyjątkowo podatne na zanieczyszczenia
Wzrost temperatury , ze wzrostem wysokości ....?
Powietrze:
Argon 0,93 %
Neon 0,002 %
Tlen 20,95 %
Azot 78,08 %
Powietrze zawiera również:
Radon i jego izotopy
Jod
Amoniak
Pyły z gleb, mikroorganizmy
Subst powstające w wyniku działalności gospodarczej i bytowej człowieka
Pyły i gazy z pożarów lasów, erupcji wulkanicznych
Aerozole oceaniczne
Główne źródła skażenia powietrza
Źródła stacjonarne (zakłady przemysłowe i energetyczne)
źródła mobilne (motoryzacja, transport morski, lotnictwo)
Źródła naturalne (wegetacja, wulkany, efekty bagienne, burze piaskowe)
Indykatory zanieczyszczeń:
Mchy są najlepszym indykatorem stanu atmosfery
Mchy rosną tylko wtedy gdy powietrze zawiera mało zanieczyszczeń
Długoletnie oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza deformuje i uszkadza płuca i dewastuje
dezorganizuje funkcjonowanie innych organów
Warstwy atmosfery:
Troposfera 10 mil - zawiera 75% atmosfery
Stratosfera 20 mil - zawiera 24% atmosfery; występuje tu warstwa ozonowa
Mezosfera 20 mil - część atmosfery zimna, niska koncentracja składników gazowych,


(…)

… słonecznego
składniki smogu reagować mogą z ozonem tworząc tlenki azotu w atmosferze
NO2 może w reakcjach następczych tworzyć PAN-s poliakrylonitryle
4 najważniejsze zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach:
Dym papierosowy
Formaldehyd
Azbest
Radioaktywny radon 222(gaz)
Zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach domowych:
Często bardziej uciążliwe i szkodliwe
Typowe zanieczyszczenie „indor” to azbest, rozpuszczalniki, tlenki azotu, siarki, dym
papierosowy, dym kominkowy, roztocza, sierść zwierząt, radon
Formaldehyd jest bezbarwną cieczą bądź gazem o specyficznym „sanitarnym” zapachu.
Wydziela się z mebli, nowych wykładzin podłogowych, wykładzin syntetycznych, spaw,
klejów, podłóg wykonanych z tworzyw sztucznych
Nawet niskie stężenia wywołują podrażnienie dróg oddechowych
Azbest -źródło pokrycia dachowe (stare…
… częściej czynniki antropologiczne
Pogoda to:
Stan atmosfery ziemskiej w danym miejscu i czasie określony przez zespół elementów i zjawiska meteorologicznych, takich jak ciśnienie, temp., wilgotność, opady, nasłonecznienie, mgły, wiatry
Troposfera:
Najniższa warstwa atmosfery (0-40 km nad poziom morza)
Miejsce w którym zachodzą wszystkie zjawiska pogodowe; troposfera tworzy 75%
powietrza
Obecność aerozoli…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz