Atmosfera ziemi - zanieczyszczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2079
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Atmosfera ziemi - zanieczyszczenia - strona 1

Fragment notatki:ATMOSFERA ZIEMIAtmosfera ziemska- powłoka gazowa otaczająca Ziemię; składa się z mieszaniny gazów zwłaszcza powietrzem atmosferycznym; właściwości zmieniają się wraz z wysokością, co stanowi podstawę do jej podziału na warstwy (m.in. troposfera, stratosfera, mezosfera, termosfera, jonosfera)Przy powierzchni Ziemi jest utrzymywana siłą grawitacji lekka, zwiewna powłoka gazowa, nazwana atmosferą SKŁAD CHEMICZNYSkłada się ona z 78,084% objętości azotu, 20,947% tlenu, 0,934% argonu i niewielkich ilości innych gazów, takich jak: dwutlenek węgla, wodór, neon, hel, krypton, ksenon, ozon i radon. Tę właśnie mieszaninę gazów nazywamy powietrzem. Jego gęstość, na poziomie morza największa i wynosząca około 1290 g/m3 , szybko maleje ze wzrostem wysokości. Atmosfera odbija, pochłania i rozprasza wiele z docierającego z kosmosu promieniowania, przepuszcza zaś tylko promieniowanie widzialne, radiowe ultrakrótkie i część krótkiego, jak również niewielkie ilości podczerwieni. ZANIECZYSZCENIAZanieczyszczenia w atmosferze ziemskiej pochodzą z działalności człowieka oraz z źródeł naturalnych; wybuchy wulkanów, pożary lasów, burz pyłowych, rozkładających się szczątków organizmów.Substancje zanieczyszczające atmosferę ziemską to: CO2 , CO , NO2 , N2O5 , SO2 , SO3 , metan, CH4 , freony, pyły oraz; kwaśne deszcze- to opad atmosferyczny, o odczynie kwaśnym; zawiera kwas wytworzony przez rozpuszczenie w kroplach deszczu produktów spalania, głównie tlenków siarki; dziura ozonowa- górna warstwa stratosfery znajdująca się na wysokości 20-26 km, w której znajdują się największe ilości ozonu (1012 cząsteczek/cm3). Chroni przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowymglobalne ocieplenie- wzrost temperatury planety spowodowany zwiększoną koncentracją CO2WARSTWY ATMOSFERY Egzosfera- czyli sfera rozproszenia, rozpoczyna się na wysokości 450-500 km nad Ziemią. Ciśnienie niewiele tylko różni się tam od panującego w przestrzeni międzyplanatarnej, pojedyncze atomy wodoru i helu mogą ulatywać z pola grawitacyjnego Ziemi. Temperatura spada do -273. Skład : cząsteczki H2 , atomy He oraz (tylko w niższych warstwach atomy tlenu i azotu)Termosfera- rozciągająca się od 80 do prawie 500km, jest pierwszą ochronną tarczą Ziemi, pochłaniającą szkodliwe dla życia promieniowania. W obrębie termosfery, w okolicach biegunów magnetycznych obserwować można zorze polarne- zjawisko świecenia górnych warstw atmosfery wywołane przez silnie naładowane cząstki, pochodzące głównie z protuberancji słonecznych. Dolna granica zórz leży na wysokości ok. 100km, a górna 200-300km, niekiedy sięgające aż do najdalszych warstw egzosfery. W termosferze panuje bardzo wysoka temperatura- około 2200oC na wysokości 400km. Temperatura rośnie z wysokością do 1500 C.. Skład : cząsteczki azotu i tlenu , w górnych warstwach cząsteczki wodoruJonosfera- nazywana jest ta część atmosfery ziemskiej, w której występują duże ilości swobodnych elektronów i jonów. Obejmuje ona mezosferę i dolne warstwy termosfery (do wys. Powyżej 200km). Granice jonosfery zmieniają się zależnie od wielu czynników; pory dnia, aktywności Słońca, strumienia meteorów i in. W jonosferze wyróżniane są warstwy o zróżnicowanym stopniu jonizacji. Od warstw jonosfery odbijają się krótkie fale radiowe, co umożliwia ogromne poszerzenie zasięgu nadajników dzięki wielokrotnemu odbiciu fal od powierzchni Ziemi i jonosfery.

(…)

… te widać niekiedy latem, przed świtem, na północnej stronie nieba. Temperatura maleje z wysokością do ok. -90 C Stratosfera- sięga do 50km. Zawiera duże ilości ozonu (O3), koncentrującego się głównie na wysokości ok. 23km w ozonosferze. Ozon pochłania większość promieni ultrafioletowych, które przedarły się przez termosferę. Temp. rośnie z wysokością do 0 C Troposfera- sięga do 8-10km nad biegunami, a 16…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz