Bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia - strona 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia - strona 2

Fragment notatki:


WYKŁAD 1  Bezpieczeostwo i higiena pracy  – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór zasad dotyczących  bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się  kształtowaniem właściwych warunków pracy. W skład BHP wchodzą ergonomia, medycyna pracy,  ekonomika pracy itp.    Ergonomia  z gr. "ergon" - praca; "nomos" - prawo, zasada) –nauka o dostosowanie środowiska pracy do człowieka  1. Ergonomia wg. Międzynarodowego Stowarzyszenia Ergonomicznego  (IEA)   Ergonomia zajmuje się związkami zachodzącymi pomiędzy człowiekiem a jego zajęciem, sprzętem i  otoczeniem (materialnym) w najszerszym znaczeniu, obejmując pracę, wypoczynek, sytuacje w domu i w  podróży.   2. Ergonomia wg. Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego  (PTErg)   Ergonomia jest to nauka stosowana, zmierzająca do dostosowania narzędzi, maszyn, urządzeo  technologicznych, materialnego środowiska pracy i życia człowieka oraz przedmiotów codziennego użytku  do wymogów fizycznych i psychicznych człowieka.   Ergonomia, jako wiedza rozwinęła się w XX wieku(USA i UK) przyczyną było:    - nowe zadania człowieka, jako operatora skomplikowanych urządzeo-środowisko pracy(obciążenia fizyczne  i psychiczne).Wniosek z badao: koniecznośd uwzględnienia w konstrukcji urządzeo możliwości i ograniczeo  człowieka.   Nauki współtworzące ergonomię  1.  Nauki o człowieku : fizjologia pracy(wpływ pracy na ciało człowieka), psychologia pracy,  antropometria(nauka o pomiarach ciała ludzkiego) nauki medyczne   2.  Nauki techniczno-organizacyjne : technika i technologia, organizacja pracy, ekonomika pracy, nauka, o  jakości   Korzyści wynikające ze stosowania urządzeo wysokiej klasy ergonomicznej   - lepsza i wydajniejsza praca  - zmniejszenie biologicznych(wysiłek) kosztów pracy  - zmniejszenie liczby i kosztów braków i błędów popełnianych w pracy  - lepsze wykorzystanie czasu pracy  - ograniczenie absencji zawodowej  - odczucie zadowolenia i przyjemności z kontaktu z urządzaniami technicznymi   Straty spowodowane niską, jakością ergonomiomiczną urządzeo:  1. Ekonomiczne bezpośrednie (można oszacowad) :  niska wydajnośd, produkcja oraz jakośd(spowodowana np.  przemęczeniem, hałasem, złym oświetleniem, temperaturą), skutki wypadków przy pracy, choroby  zawodowe, zwolnienia lekarskie.   2. Ekonomiczne pośrednie (trudne w oszacowaniu): utrata zdrowia, duża płynnośd kadry, niszczenie  materiałów( narzędzi i maszyn w skutek zaniedbania).  3. Straty moralne : cierpienie, złe samopoczucie(przez wyczerpanie), niski etos pracy(małe zadowolenie z  pracy), wzrost bierności i apatii(przygnębienie), zanik potrzeby wartości wyższych. 

(…)

…(przez wyczerpanie), niski etos pracy(małe zadowolenie z
pracy), wzrost bierności i apatii(przygnębienie), zanik potrzeby wartości wyższych.
Ochrona Pracy- zespół norm, ujętych w prawie, narzucający zakładowi pracy kształtowanie środowiska pracy w
celu zabezpieczenie pracownika przed zagrożeniami w czasie pracy oraz umożliwienia mu regeneracji sił po
pracy.
Bezpieczeostwo i Higiena Pracy – zespół minimalnych…
…:
-dostosowanie obiektów technicznych do wymiarów ciała
-zapewnienie funkcjonalności obiektu technicznego
-zapewnienie bezpieczeostwa i komfortu użytkowania obiektów technicznych
-dbałośd o estetykę kształtów i barw obiektu technicznego
-eliminowanie negatywnego wpływu wyrobu na warunki środowiska naturalnego
Makroergonomia- ergonomia złożonych systemów w połączeniu z innymi dziedzinami
Metody badawcze ergonomii…
…, zaangażowanie
pracowników(inicjatywa)
Główne nurty współczesnej ergonomii: ergonomia warunków pracy, ergonomia wyrobu
Ergonomia warunków pracy: badanie wypływu i działania na człowieka zewnętrznych warunków pracy
-zewnętrzne warunki pracy: materialne(drgania, hałasy, mikroklimat, emisja szkodliwej energii,
oświetlenie, zanieczyszczenie, kontakt z substancjami szkodliwymi) techniczno organizacyjne(pozycja ciała…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz