Ergonomia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2030
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ergonomia-opracowanie - strona 1 Ergonomia-opracowanie - strona 2 Ergonomia-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ERGONOMIA
Główne obszary zainteresowania ergonomii:
uciążliwość psychofizyczna pracy
rozplanowanie przestrzenne miejsca pracy
konstrukcja i rozmieszczenie urządzeń wskaźnikowych
materialne środowisko pracy
Czy jest ergonomia?
Jest to multidyscyplinarna nauka zajmująca się wszelkimi aspektami relacji między człowiekiem jego środowiskiem pracy.
Definicja ergonomii polskiego towarzystwa ergonomicznego (1983r.)
Ergonomia jest to nauka stosowana, zmierzająca do optymalnego dostosowania narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii organizacji i materialnego środowiska pracy oraz przedmiotów środowiska pracy oraz przedmiotów powszechnego użytku do wymagań i potrzeb fizjologicznych, psychicznych i społecznych człowieka.
Domeny specjalizacji:
Ergonomia fizyczna - postawy podczas wykonywania czynności, przemieszczanie materiałów, czynności powtarzalne, problemy mięśniowo-szkieletowe związane z wykonywaną pracą, układ miejsca pracy, BHP.
Ergonomia poznawcza - ilość pracy umysłowej, podejmowanie decyzji, roboty wykwalifikowane, relacja człowiek-komputer, niezawodność człowieka, stres w miejscu pracy, szkolenia.
Nurty ergonomii:
ergonomia poznawcza - wpływ pracy na funkcjonowanie umysłu
podejście ekologiczne ergonomii - wpływ umysłu na procesy pracy
Celem pracy- analiza sytuacji związanych ze stresem zawodowym, pracoholizmem, wypaleniem zawodowym oraz tworzeniem programów komputerowych wykorzystaniem zasad ergonomii.
Ergonomia organizacji - komunikacja, zarządzanie zespołem, projektowanie pracy, czasu pracy, praca zespołowa, kooperacja, zarządzanie jakością.
Celem ergonomii jest osiągnięcie równowagi między możliwością pracowników, pracowników wymogami pracy.
Nurty działań ergonomii:
ergonomia koncepcyjna - wprowadzanie zasad ergonomii już trakcie projektowania systemów (obiektu technicznego)
ergonomia korekcyjna - zajmuje się korektą warunków pracy na drodze modernizacji istniejących i pracujących już maszyn i urządzeń oraz wprowadzeniem elementów zabezpieczających ludzi przed niekorzystnymi wpływami środowiska pracy. (ergonomia naprawcza)
Rodzaje ergonomii:
korekcyjna - analiza i usprawnianie istniejących układów człowiek - maszyna -warunki pracy
koncepcyjna - projektowanie układów
wyrobu - badania stopnia prawidłowości rozwiązań konstrukcyjnych
warunków pracy - analiza warunków, warunków których wytwarza się wyroby, ma doprowadzić do eliminacji zbędnego wysiłku fizycznego i psychicznego.
Zastosowanie działań ergonomicznych:
konstrukcja maszyn, urządzeń i narzędzi pracy


(…)

… priorytecie
opracowanie możliwych rozwiązań
wprowadzenie najlepszego rozwiązania
udokumentowanie poprawy pod kątem ergonomii
kontrola po wprowadzeniu celem potwierdzenia poprawnego funkcjonowania
Rozwiązania dzielimy na:
techniczne (wprowadzenie nowych technologii)
organizacyjne (zmiana sposobów pracy)
Dlaczego powinniśmy wdrażać systemy ergonomiczne:
Obniżenie liczby urazów/chorób (redukcja kosztów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz