Wykład - Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2135
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia - strona 1 Wykład - Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia - strona 2

Fragment notatki:

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska
Wykład 1
Literatura:
1.Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Danuta Koradecka (Red.) wyd. CIOP (centralny instytut ochrony pracy)
2.Jerzy Olszewski - Podstawy Ergonomii i Fizjologii Pracy
3.Maria Konarska, Maria Widerszal-Bazyl Metody ergonomicznej analizy i oceny obciążenia pracą.
Wydawnictwa CIOP-u:
4.Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy tom II obciążenie wysiłkiem fizycznym
5.Maria Wykowska Ergonomia (wydanie internetowe)
TEMAT 1: Ergonomiczne aspekty funkcjonowania układu człowiek - obiekt techniczny.
Ergonomia - zajmuje się optymalizacją warunków wykonywania pracy zawodowej (ze względu na dobro pracownika; w takim kierunku żeby te warunki były jak najlepszym przystosowaniem pracy do możliwości człowieka)
Cele ergonomii:
-zminimalizowanie kosztów biologicznych -zminimalizowanie kosztów psychicznych (zredukowanie stresu)
Ergonomia (1949 definicja Międzynarodowego Stowarzyszenia Ergonomicznego) - nauka określająca stosunki powstające pomiędzy człowiekiem a jego zajęciem, sprzętem i środowiskiem w najszerszym tego słowa znaczeniu włączając w to sytuacje związane z pracą, zabawą, rekreacją i podróżą.
Ergonomia (definicja Polskiego Stowarzyszenia Ergonomicznego) - zmierza do dostosowania narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, materialnego środowiska pracy i życia oraz przedmiotów powszechnego użytku do wymogów fizycznych i psychicznych człowieka.
Materialne środowiska pracy i życia - promieniowanie świetlne, hałas, temperatura.
Po raz pierwszy słowa ergonomia użył Wojciech Jastrzębowski w 1857 roku (ergo - praca, nomos - prawa)
Pierwsze działania ergonomiczne miały miejsce w czasie II wojny światowej (1939-1945) w USA. Polegały one na polepszeniu warunków pracy pilotów podczas długich, niewygodnych i wycieńczających lotów.
Czego dotyczą badania ergonomiczne:
1.Ergonomia warunków pracy
Czynniki materialne środowiska pracy - mikroklimat, zanieczyszczenia powietrza, hałas, wibracje, praca z substancjami niebezpiecznymi.
Czynniki techniczno-organizacyjne - pozycje ciała przy pracy, rytm i tępo pracy, organizacyjne przerwy w pracy (kiedy, ile)
2.Ergonomia wyrobów - dostosowywanie obiektów technicznych do wymiarów i kształtów ciała człowieka, funkcjonalność, bezpieczeństwo, komfort użytkowania, estetyka.
Dziedziny ergonomii:
Ergonomia mieszkania - jak powinna być urządzona np. kuchnia (np. wycięcia na spodzie szafek kuchennych - powinny mieć odpowiednie wymiary na ludzkie stopy, aby można było stać jak najbliżej szafki) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz