Wykład - Ergonomia wyrobów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2135
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Ergonomia wyrobów - strona 1 Wykład - Ergonomia wyrobów - strona 2 Wykład - Ergonomia wyrobów - strona 3

Fragment notatki:

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska
Wykład 2
Ergonomia wyrobów
Zadania ergonomii wyrobów:
-dostosowywanie obiektów technicznych do wymiarów i kształtów człowieka
-zapewnienie funkcjonalności obiektu technicznego (np. sprawności, odpowiedniości formy, funkcji, niezawodności, podatności na regulacje naprawy, łatwość likwidowania po zużyciu)
-zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania obiektu technicznego
-eliminowanie negatywnego wpływu wyrobu na warunki środowiska człowieka
-dbałość o estetykę i barw obiektu technicznego
Np. kształt szklanki ułatwiający chwytanie z wyprofilowanymi miejscami na palce, nasadka na przyrząd do pisania - nie przyjęły się, identyfikacja pokręteł kuchenki gazowej lub elektrycznej
Ergonomia warunków pracy
Zadania ergonomii warunków pracy:
-wykonywanie pomiarów oraz określenie dopuszczalnych wartości (norm) intensywności czynników tworzących fizyczne, chemiczne i biologiczne środowisko pracy;
-określenie wpływu tych czynników na człowieka na drodze badań diagnostycznych (określenie stanu istniejącego) Układ (system) człowiek - obiekt techniczny- podstawowym pojęciem określającym przedmiot badań i aplikacji ergonomii (układ człowiek-maszyna)
-system elementarny jeden człowiek + określona liczba środków technicznych, używanych przy wykonywaniu zaplanowanego zadania w określonym czasie i w określony sposób
-dwie konfiguracje systemu: operacyjna i serwisowa
Materialne parametry środowiska pracy człowieka:
-drgania mechaniczna
-hałas
-mikroklimat -oświetlenie -promieniowanie -szkodliwe zanieczyszczenia powietrza
Czynniki techniczno - organizacyjne do człowieka
-pozycja ciała przy pracy -rytm i tempo pracy -przerwy w pracy -metody pracy -instrukcje -dane -nadzór
Różne systemy:
a.)człowiek maszyna
b.)człowiek maszyny (człowiek nadzorujący pracę kilku maszyn)
c.)człowiek agregat (człowiek+fragment większego urządzenia technicznego)
Rola człowieka w systemie człowiek - obiekt techniczny
człowiek jako operator
człowiek jako pracownik serwisu (obsługi technicznej)
Wewnętrzny rozdział zadań w systemie -wzrost mechanizacji i automatyzacji procesów wykonawczych (stopniowanie samodzielności obiektu technicznego):


(…)

… (antropometria)
biomechanika pracy
higiena pracy
fizjologia pracy
psychologia pracy
organizacja i ekonomika pracy
medycyna, toksykologia, socjologia, prawo pracy
1.Antropometria
-pomiary podstawowych wymiarów ciała człowieka w ustalonych standardowych pozycjach (np. wysokość ciała, wysokość oczna, wysokość barkowa, obwód głowy)l
-pomiary w trakcie pracy lub w ruchu, np. zakresy kątowe ruchów części ciała…
… systemy zarządzania);
-dobór i szkolenie pracowników;
-stres psychospołeczny w miejscu pracy (przeciążenie ilościowe i jakościowe pracą, ograniczanie kontroli w pracy - kontrola pracownika nad wykonywaną pracę, brak wsparcia społecznego);
-analiza stanowiska pracy (procesy poznawcze i decyzyjne cechy osobowości).
6.Organizacja i ekonomika pracy
-czas pracy
-przerwy w pracy
-praca zmianowa
-praca nocna…
… ergonomicznej” wyd. CIOP, Warszawa 2001 (źródło danych o populacji polskiej) (antropometria, biomechanika, przestrzeń pracy, wymiary bezpieczeństwa)
3.W szczególnych przypadkach własne pomiary cech budowy ciała użytkowników.
Zastosowanie antropometrii - przykłady
-usytuowanie włącznika światła przy drzwiach
-rekomendowane wysokości stołów do pracy w pozycji stojącej (praca precyzyjna, praca lekka, praca ciężka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz