Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia - materiały egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia - materiały egzamin - strona 1 Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia - materiały egzamin - strona 2 Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia - materiały egzamin - strona 3

Fragment notatki:

„Wielkie katastrofy - to efekt aktywizacji nadzwyczajnych zagrożeń powstałych wskutek błędów lub zaniedbań popełnianych przez człowieka w fazach projektowania i wytwarzania lub eksploatacji wytworów techniki” F. R. FARMER Dział dziesiąty Bezpieczeństwo i higiena pracy Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy
Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. § 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. SLAJDY 1= 15.10.2008
CZŁOWIEK MASZYNA
Podejście do maxymalnego zysku doprowadzi człowieka jako koniecznego elementu w wielkiej maszynie. Podporządkowanie człowieka systemom złożonym z maszyn doprowadziło do nieludzkiego traktowania pracowników. Człowiek w zaprojektowanych systemach jest najsłabszym ogniwem i ulega wielu urazom zdrowotnym. Wystawiony jest na działanie wielu szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia i życia czynników. Prowadzenie systematycznych badań nad pracą ludzką, współdziałania człowieka jako operatora z maszynami, urządzeniami stało się koniecznością.
ERGONOMIA
(ergon-praca, nomos- prawo,zasada)
Ergonomia bada związki zachodzące pomiędzy człowiekiem a środkami technicznymi służącymi do realizacji powierzonych zadań.
Celem ergonomii jest dostosowanie maszyn, urządzeń, narzędzi, technologii, przdmiotów powszechnego użytku do możliwości:
Antropometrycznych
Psychicznych
Fizjologicznych
Społecznych
CELE ERGONOMII
W ergonomii głównym elementem jest człowiek. Poszukuje przyjaznych dla niego rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo bez wymuszania dodatkowych obciążeń zarówno fizycznych jak i psychicznych.
ERGONOMICZNOŚĆ Urządzenia techniczne charakteryzujące się ergonomicznością wpływają pozytywnie na:
Zwiększenie wydajności pracy
Zmniejszenie liczby braków, pomyłek popełnianych przez pracowników
Obniżenie kosztów związanych z brakami, reklamacją wadliwych produktów
Lepsze wykorzystanie czasu pracy
Zwiększenie bezpieczeństwa pracy
Wyeliminowanie lub ograniczenie niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników
Obniżenie ryzyka zawodowego na określonym stanowisku pracy Obniżenie absencji chorobowej
Zmniejszenie kosztów pracy związanych z wysiłkiem biologicznym człowieka
Zwiększenie satysfakcji z pracy i poprawy samopoczucia pracowników
NISKI POZIOM ERGONOMICZNOŚCI TECHNIKI POWODUJE:

(…)

… robocza jest krytycznym parametrem geometrii stanowiska, gdyż to ona głównie decyduje o przyjmowanej postawie ciała. Niedostosowanie wysokości roboczej może być przyczyną bólu i schorzeń narządu ruchu, jak również obniżenia produkcji. Wysokość robocza zależy od charakteru pracy (precyzyjna, lekka, ciężka, wymaganych ruchów itd.) oraz od wymiarów ciała ludzkiego. POZYCJA PRZY PRACY Zmiana pozycji ciała…
… całego organizmu, wpływa niekorzystnie na przemianę materii. Prowadzi to do: obrzęków, zastoi i rozszerzenia żył,
zniekształcenie stawów kolanowych, trwałego skrzywienia kręgosłupa w odcinku piersiowym,
utrudnienia w oddychaniu. POZYCJA LEŻĄCA
W pozycji leżącej, ciśnienie krwi we wszystkich częściach organizmu jest zbliżone, co jest korzystne dla okresu wypoczynku. Wykonanie jakiejkolwiek czynności…
… energetycznego, angażującą w minimalnym stopniu układ mięśniowy i nerwowy. Najlepiej spełnia ten warunek pozycja przemienna z przewagą siedzącej. ANTROPOMETRYCZNE ZASADY KSZTAŁTOWANIA OBSZARÓW PRACY
Obszar pracy (przestrzeń robocza), jest to zbiór punktów, na które pracownik oddziałuje podczas pracy. Istnieje podział obszaru pracy na:
teoretyczny, który wyznaczany jest zasięgiem rąk pracownika, bez zmiany…
… kształtowanie
Czynniki środowiska pracy to: drgania, hałas, mikroklimat, emisja energii szkodliwej (w ;postaci promieniowania elektromagnetycznego, przenikliwego), oświetlenie, zanieczyszczenie powietrza, subst, o charakterze agresywnym, chorobotwórczym z którymi kontaktuje się człowiek.
Czynniki techniczno organizacyjne to: pozycja ciała przy pracy, pytm i tempo pracy, przerwy w pracy, metody pracy
NURTY…
… się jedynie 90% tego rozkładu odrzucając po 5% skrajnych wartości. Dla potrzeb ergonomii przyjęto stosować trzy charakterystyczne wielkości: dwie skrajne (kwantyl 5 i 95) oraz medianę. ATLASY ANTROPOMETRYCZNE
Zawierają one następujące dane: 182 cechy antropometryczne w kolejności porządkowej, z przynależnym dla nich numerem,
trzy charakterystyczne wielkości z rozkładu normalnego tj. dot. kwantyla 5 i 95…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz