Ergonomia wyklady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3787
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Ergonomia wyklady - strona 1  Ergonomia wyklady - strona 2  Ergonomia wyklady - strona 3

Fragment notatki:


prof. UEK Halina Piekarz    Wykład 1 -   Ergonomia  – jest to nauka zajmująca się dostosowaniem techniki do organizmu człowieka.   Ergonomia przemysłowa  zajmuje się dostosowaniem szeroko pojętej techniki do organizmu pracującego.     Ważnymi wydarzeniami z punktu widzenia ergonomii była I i II wojna światowa.   Wpływ pracy nocnej na kondycje organizmu pracującego, poszukiwanie rozwiązań optymalnych.     Wykład 2   BHP - technika bezpieczeństwa (narzędzie)  Ergonomia (komfort, wygoda) - bezpieczna technika    1.   Technika bezpieczeństwa  – takie rozwiązania, które próbują złą technikę dostosować do człowieka, aby zapewnić mu  bezpieczeństwo.   2.   Bezpieczna technika  – od początku praca, maszyny są przygotowywane tak, aby była bezpieczna.     ERGONOMIA występuje w dwóch nurtach :      Ergonomia korekcyjna  – korygowanie w trakcie użytkowania niebezpiecznej techniki, np. osłona części zagrażającej.     Ergonomia koncepcyjna  – powstaje „na deskach projektanta” (wygoda jest brana pod uwagę już przy projektowaniu  narzędzia tak, aby nie trzeba było tego potem jeszcze dostosowywać do człowieka).    Obszary dostosowania ergonomicznego:  Techniki (praca) -- dostosowanie -- organizm pracujący       Technika : maszyny, narzędzia pracy, urządzenia,  Możliwości, granice możliwości, potrzeby    wyposażenie miejsca pracy  człowieka      Środowisko pracy (fizyczne, chemiczne):  mikroklimat,    oświetlenie, hałas/wibracje, zapylenie powietrza, zatrucie    chemiczne, promieniowania     Metody organizacji pracy:  intensywność* i ekstensywność*    pracy, rytm pracy a rytm biologiczny, przerwa    wypoczynkowa, praca nocna, monotonia (pracy, środowiska).         Praca intensywna: ciągłość, zagęszczenie pracy      Praca ekstensywna: wymiar, długość pracy w czasie      Funkcje ergonomii:  1.  Wzrost wydajności (efektywności) pracy  5.  Podnoszenie sprawności pracownika  2.  Podniesienie jakości pracy (wyrobu)  6.  Eliminacja zagrożeń zdrowia, życia  3.  Obniżenie kosztów ogólnych  7.  Optymalne kształtowanie kosztu biologicznego  4.  Optymalizacja warunków pracy  Ukierunkowanie funkcji ergonomii na pracownika i przedsiębiorstwa.   Główne obszary badań ergonomii:     Układ człowiek-maszyna    Zapobieganie zmęczeniu i znużeniu    Układ operator-komputer    Organizacja przerw wypoczynkowych    Wyroby masowego użytku     Organizacja pracy zmianowej    Ergonomia osób niepełnosprawnych    Krzywa pracy    Ergonomia jako interdyscyplina:  1.   Grupa nauk o człowieku: psychologia inżynieryjna, higiena pracy (ocena warunków środowiskowych w stosunku do 

(…)

… urządzenia wg następujących zasad:
a. Wybór receptora, który będzie nośnikiem informacji: wzrok czy słuch
b. Wybór kształtu urządzenia
c. Urządzenia ilościowe czy jakościowe
d. Rozmieszczenie urządzeń sygnalizujących na ekranie, desce itp.
KRYTERIUM WAŻNOŚCI: najważniejsze lokujemy w polu widzenia, np. info o niebezpieczeństwie
2. STERUJĄCO-REGULUJĄCA
Zasada: zasięgów ruchów roboczych w pozycji siedzącej…
… do
obowiązujących norm), fizjologia, antropometria pracy….. -> ćwiczenia
2. Grupa nauk organizacyjno-technicznych: technika, wartościowanie pracy .
Do najistotniejszych zagadnień ergonomicznych należy:
 Układ człowieka-praca
 Układ człowiek-maszyna
 Obciążenie mechanizmu pracującego
Układ CZŁOWIEK-PRACA
PRACA – jest to reakcja (odpowiedz) człowieka na informacje (sygnały) otrzymywane prze niego w środowisku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz