Ochrona środowiska podstawowe- pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2149
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona środowiska podstawowe- pojęcia - strona 1 Ochrona środowiska podstawowe- pojęcia - strona 2 Ochrona środowiska podstawowe- pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

Środowisko:
· (definicja wzięta z prawa) powierzchnia ziemi, powietrze, rośliny, zwierzęta,
krajobraz naturalny i przekształcony przez człowieka, całokształt elementów
naturalnych i tych, których przekształcił człowiek ;
· wszystkie warunki, które podtrzymują naturalne życie i zdrowe działanie dla życia
ludzkiego
· obejmuje świat naturalny i ludzkie działanie i interakcje miedzy nimi
nauki środow. uwzględniają czynniki ekologiczne, sozologiczne, geograficzne, biologiczne,
chemiczne, kształtowanie środowiska i krajobrazu; wszystkie one biorą pod uwagę czynniki
ekonomiczne i socjologiczne
27.04.2001 - ustawa o ochronie środowiska zgodne z normami UE
ochrona środowiska - umożliwia się podjęcie lub zaniechanie pewnych czynności z
przywracaniem równowagi:
· zrównoważony rozwój, racjonalne gospodarowanie zasobami
· gospodarowanie zasobami zgodne z zasadami
· przeciwdziałanie zanieczyszczeniom
· przywracanie do stanu wyjściowego
zaplecze naukowe: inż. Ochrony środowiska i ochrona środowiska, maja charakter
interdyscyplinarny, nauki chem i biochem mają duży wkład nauki środowiskowe obejmują specjalności z różnych dziedzin /prawo, zasoby naturalne,
dziedzina ochrony gatunku, szczebel rządowy/
środowiskowe współzależności: (tu był taki rysunek - niby słoneczko w środku jest napis
environmental issue i od niego odchodzą promyczki do każdej rzeczy poniżej napisane i
końce promyczków są połączone strzałkami dookoła, wiecie o co chodzi??)

government action (zarządzanie działaniami) ethical considentions (względy etyczne) 
profit generation (korzyści z generacji) uwarunkowania prawne  zapewnienia prawne
legal consider (legalne przemyślenia) government action (zarządzanie działaniami)
OCHRONA PRZYRODY- oznacza zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie
zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujące rośliny i zwierzęta oraz
kompleksów przyrody
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYROD. - ochrona wszystkich elementów środowiska
przed niekorzystnym wpływem działania człowieka i zachowanie ich moŜliwie naturalnego
charakteru, racjonalne zgodne z prawami przyrody i rozwoju społecznego tak, by elementy
przyrody łączyły się harmonijnie z wytworami techniki i cywilizacji


(…)

… (paliwa kopalne)
o mineralne (mineral resources)
ANTOPOGENICZNEG FORMY - formy powierzchni ziemi powstałe w wyniku działalności
gospodarczej człowieka
NAJWIĘKSZE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NATURALNE:
o rolnictwo (uprawa roślin i hodowla)
o energetyka i górnictwo
o gospodarka komunalna
o transport
o przemysł hutniczy i ciężki
o przemysł materiałów budowlanych
o chemia i biotechnologia
o przemysł meblarski
o przemysł rolno-spożywczy
OCENA STANU ŚRODOWISKA
o monitoring,
o zarządzanie środowiskiem (environmental managoment ISO 14000)
o analiza cyklu produktu (life cycle analysis)
o ocena analityczna składu gleby, H2O i powietrza
o raport środowiska
o stadium ochrony atmosfery
o operat wodny
o „ocena oddziaływania na środowisko wykorzystane do wniosku o wydanie warunków
zabudowy i zagospodarowania…
… i zjawiska burzowe opady nawalne, lawiny
 powodzie,
 susze
 pożary
 zjawiska sejsmiczne
 wybuchy wulkanów
CELE OCHRONY ŚRODOWISKA
 zrównoważony rozwój,
 zahamowanie negatywnych następstw rozwoju gospodarki i techniki
 dbałość o stan gleby, wody i powietrza,
 ograniczenie „elektów globalnych” (efekt cieplarniany)
 zachowanie różnorodności biologicznej
 przyjazna dla środowiska gospodarka rolnicza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz