Krajobraz naturalny

note /search

Walory wypoczynkowe w Polsce

  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  • Geografia usług
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1435

, rolniczo dysharmonijne) d) Obszary bagienne Główne obszary krajobrazu naturalnego: - Strefa nadmorska...

Walory turystyczne - omówienie

  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  • Geografia turystyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

cechy charakterystycznej, przyciągającej turystów na pewne tereny dzięki walorom krajobrazu naturalnego...

Region turystyczny - omówienie

  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  • Geografia turystyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

i intensywności ruchu było większe niż średnie w danym typie krajobrazu naturalnego (Milewska M.I, 1963) KRYTERIA...

Uzdrowiska morskie - omówienie

  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  • Turystyka morska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

klimatu, walory przyrodnicze i estetyczne krajobrazu, naturalne zasoby wód mineralnych , gazów i peloidów...

Wybrzeże - charakterystyka

  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  • Geografia turystyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022

Kaszubskie Typy brzegów morskich: Klif Wydmy Brzegi płaskie Typ krajobrazów naturalnych: Fluwioglacjalny...