Ochrona przyrody - wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona przyrody - wykład 1 - strona 1 Ochrona przyrody - wykład 1 - strona 2 Ochrona przyrody - wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:


 WYKŁAD I 1. Etapy: I – zaczął oddziaływać na przyrodę II – po paleolicie – człowiek zaczął panować nad przyrodą 2. W XIX wieku człowiek najbardziej zaczął niszczyć przyrodę 3. OCHRONA PRZYRODY:  • Polega na ochronie pewnych wartości przed zniszczeniem. Ochrona gatunków,  ekosystemów, grzybów itp. • Nauka o ochronie przyrody czerpie metody, osiągnięcia nie tylko z nauk przyrodniczych, bo  także z ekonomi , prawa, etyki i filozofi . Nauka, idea, ruch społeczny, działalność  praktyczna, które zmierzają do twórczych, naukowych i estetycznych wartości przyrody  oraz kształtowania u ludzi szacunku do przyrody 4. FUNKCJE, CELE OCHRONY PRZYRODY: • Utrzymanie naturalnych procesów i różnorodności organizmów • Racjonalne użytkowanie zasobów przyrody i utrzymanie piękna przyrody • Odtwarzanie i pomnażanie niektórych składników zmienionych i zniszczonych przez  człowieka • Utrzymanie jej bogactwa 5. Idea ochrony przyrody jest bardzo młoda [lata 20 XX wieku] 6. PRZYRODA: • Żywa • Nieożywiona – środowisko życia przyrody żywej • W latach 50 przyrodę nazwano sozologią  7. FORMY OCHRONY PRZYRODY: • Parki Narodowe • Parki Krajobrazowe • Rezerwaty • Obszary Chronionego Krajobrazu • Chronione gatunki • Pomniki przyrody • Stanowiska • Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe • Obszary Natura 2000 8. KONSERWATORSKA OCHRONA PRZYRODY – metoda postępowania i działalności  zajmująca się ochroną gatunku, ekosystemu i krajobrazu 9. BIOLOGIA KONSERWATORSKA – zajmuje się ochroną gatunków 10. DAWNIEJSZE MOTYWY OCHRONY PRZYRODY: • Religijne, kultowe, magiczne: wynikają ze strachu przed siłami przyrody (wulkany,  zwierzęta):   Pigmeje  W Polsce ochrona świętych Gajów  Ochrona źródeł (źródeł mitologi ) • Gospodarcze: zaostrzenia wynikające z ochrony przyrody (Chiny), ochrona lasów  Ograniczenia w polowaniu i łowieniu  Ptaki owadożerne (już w XIII wieku)  Ochrona drzew z ulami • Militarne: bagna, góry – trudne do przebycia • Estetyczne i idealne: jeżeli było coś ładne to zostawało pod ochroną  Ochrona ptaków śpiewających (Szwajcaria)ochrona przyrody ze względu na  malarstwo krajobrazowe, muzykę, literaturę • Higieniczno – społeczne i zachowawcze:  Park Narodowy Yel owstone – dla pożytku i radości ludności 11. WSPÓŁCZESNE METODY: • Naukowe • Gospodarcze – zamiast eksploatować zasoby przyrody  Przemysł turystyczny • Teologiczno-etyczne  „odpowiedzialność dobrego gospodarza” 12. OPCJE: • Katastroficzna  utrzymanie różnorodności biologicznej ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz