Ochrona przyrody

note /search

Formy ochrony - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1134

Formy ochrony EX SITU- poza miejscem występowania, np. zwierzyńce, ogrody zoologiczne, banki genów. W razie  potrzeby powinna służyć odtworzeniu. Ochrona czynna- np. przywrócenie nat stanu, stosowana by  stymulować działanie-koszenie traw. Ochrona rezerwatowa-gdy gat słabo rozpoznane. Gat  osłono...

Ochrona przyrody - wykład 1

 • Politechnika Gdańska
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1645

 WYKŁAD I 1. Etapy: I – zaczął oddziaływać na przyrodę II – po paleolicie – człowiek zaczął panować nad przyrodą 2. W XIX wieku człowiek najbardziej zaczął niszczyć przyrodę 3. OCHRONA PRZYRODY:  • Polega na ochronie pewnych wartości przed zniszczeniem. Ochrona gatunków,  ekosystemów, grzybów itp...

Wymieranie zwierząt - wykład 3

 • Politechnika Gdańska
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1113

WYKŁAD III – WYMIERANIE ZWIERZĄT 1. Bezpośrednie tępienie: • Polowania • Myślistwo • Kłusownictwo • Nadmierny odstrzał • Przełowienie • Masowe rzezie Regionalna Gospodarka Łowiecka – ...

Ochrona przyrody wykład 4 i 5

 • Politechnika Gdańska
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

WYKŁAD IV • Zmiana drzewostanu z liściastego na iglasty powoduje zubożenie gleby  (zakwaszenie) • W lasach liściastych na wiosnę jest bardzo kolorowo zanim nastąpi ulistenienie  drzew. Natomiast w lasach 

Ochrona przyrody - wykład 6

 • Politechnika Gdańska
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1155

WYKŁAD VI Czego nie można robić z gatunkiem chronionym (rośliny)? • Niszczyć • Zrywać • Ścinać • Wykopywać • Wymieniać • Przywozić lub wywozić za granicę ani żywych, ani martwych, ani przetworzonych Ochrona zwierząt: • Przed zniszczeniem, wymarciem – ochrona zwierząt obejmuje rzadkie zwierzęta, a...

Ochrona przyrody - wykład 7

 • Politechnika Gdańska
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183

WYKŁAD VII Park Narodowy – obszar chroniony, wyróżniający się szczególnymi wartościami społecznymi,  kulturalnymi, przyrodniczymi, krajobrazowymi. Nie mniejszy niż 1000ha oraz walory krajobrazu.  Tworzy się w celu zachowania różnorodnoś...

Ochrona przyrody - wykład 2

 • Politechnika Gdańska
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1449

WYKŁAD II POMNIK PRZYRODY – wspaniałe, piękne drzewo XIX – XX WIEK: • Początek nowoczesnej ochrony przyrody, na zasadach naukowych, ze względu na jej  idealne walory.  • 1882 – Park „Yel owstone” • 1898 – ustawa o Ochronie Przyrody ze Lwowa (1 ustawa) – umotywowana tylko względami  naukowymi • Do...

Ochrona przyrody - egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1344

1.  Pierwszy park narodowy: USA,  Yellowstone 2.  Środowisko przyrodnicze to: zespól materiałów, elementów przyrody otaczający  określony przedmiot oraz czynników wyst.w tym otoczeniu 3.  Wyczerpane zasoby to: paliwa stałe, kopaliny, rudy 4...

Ochrona przyrody - Wymieranie gatunków

 • Uniwersytet Gdański
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

Wspólne cechy roślin i zwierząt: • podobne wymagania ekologiczne – wody eutroficzne, torfowiska np. widłaki  • giną gatunki należące do tych samych grup systematycznych  Przyczyny wymierania roślin: • bezpośrednie tępienie roślin  • oddziaływania na fitocenozie (zbiorowiska) • oddziaływania na sied...

Wykład - pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1610

te których jestem pewna sa na czerwono, a te które mi się wydaje na niebiesko:P Powszechnie używanym wskaźnikiem stanu zdrowotnego lasów jest: a. wskaźnik produktywności b. wskaźnik rocznego przyrostu drewna c. wskaźnik defoliacji liści d. wskaźnik udziału drzew o określonej pierśnicy e. wskaźnik ...