Wymieranie zwierząt - wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymieranie zwierząt - wykład 3 - strona 1 Wymieranie zwierząt - wykład 3 - strona 2

Fragment notatki:


WYKŁAD III – WYMIERANIE ZWIERZĄT 1. Bezpośrednie tępienie: • Polowania • Myślistwo • Kłusownictwo • Nadmierny odstrzał • Przełowienie • Masowe rzezie Regionalna Gospodarka Łowiecka – opiera się na znajomości rocznego przyrostu tak, aby  zachować pewną ilość (tak, aby nie było zachwiania ilości i żeby nie było ubytków gatunku) 2. Kolekcjonerstwo 3. Wyłapywanie zwierząt do doświadczeń medycznych 4. Wojny 5. Niszczenie biotopów dzikich zwierząt (niszczenie lasów i zastąpienie ich plantacjami),  zastępowanie biotopów przez zwierzęta hodowlane 6. Aklimatyzacja gatunków obcych 7. Ucieczki zwierząt z hodowli: • Piżmak • Norka amerykańska • Jenot • Szop pracz 8. Niszczenie siedlisk (przemysł, drogi, osiedla) Syntantropizacja – zastępowanie (substytucja) Czerwone listy, czerwone księgi – pierwsze efekty widoczne ok.  Czerwona skala roślin: • Ex – wymarłe i przypuszczalnie wymarłe. Gatunki, których występowanie w Polsce na… w  stanowisko, mimo poszukiwań nie zostało potwierdzone; nie znaleziono także stanowisk • E – wymierające. Gatunki zagrożone wymarciem, jeżeli nie przestaną działać czynniki  zagrażające • V- narażone. Gatunki, które w niedalekiej przyszłości znajdą się w kategori  zagrożonych,  jeśli nie przestaną działać czynniki • R – rzadkie. Gatunki o niewielkiej populacji lub niewielkiej liczbie stanowisk, które nie  należą do kategori  E lub V, ale ich byt jest zagrożony • I – o nieokreślonym zagrożeniu. Gatunki, o których wiadomo, że są zagrożone, ale brak  wystarczających informacji uniemożliwia zaliczenie ich do którejś z kategori  w/w. Gatunki  niezagrożone oznacza skrót „nt” Czerwona skala zwierząt: • E – gatunki skrajnie zagrożone i ginące. Do tej kategori  należą gatunki, których liczebność  zmalała w kraju do poziomu krytycznego, krytycznego ich siedliska występowania  znacznie zmalały • V – gatunki narażone na wyginięcie. Do tej grupy zaliczamy gatunki umiarkowanie  zanikające o niewielkiej liczebności (w kraju 100-10000) i kurczącym się areale • R – gatunki rzadkie. W tej grupie znajdują się gatunki występujące w kraju rzadko. • O – gatunki wydobyte z niebezpieczeństw. Są to gatunki, które były kiedyś w E lub V • I – gatunki o nieokreślonym statusie Nowa skala Czerwonej Księgi: • EX – całkowicie wymarłe • EW – wymarłe na wolności • CE – krytycznie zagrożone • CR – skrajnie zagrożone • VU – gatunek krytycznie narażony na wyginięcie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz