ochrona przyrody - wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ochrona przyrody - wykład 6 - strona 1 ochrona przyrody - wykład 6 - strona 2

Fragment notatki:


WYKŁAD VI Czego nie można robić z gatunkiem chronionym (rośliny)? • Niszczyć • Zrywać • Ścinać • Wykopywać • Wymieniać • Przywozić lub wywozić za granicę ani żywych, ani martwych, ani przetworzonych Ochrona zwierząt: • Przed zniszczeniem, wymarciem – ochrona zwierząt obejmuje rzadkie zwierzęta, ale także  zwierzęta pożyteczne (trzmiele, ptaki, owadożerne, jeże ropuchy). Ma na celu  zabezpieczenie różnorodności gatunkowej i zachowanie zwierząt dziko żyjących • Zakaz umyślnego zabijania i okaleczania zwierząt • Zakaz transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, chowu i hodowli żywych zwierząt • Zakaz zbierania, przetrzymywania okazów gatunków • Zakaz umyślnego niszczenia jej w postaci młodocianej • Zakaz posiadania i przetrzymywania zwierząt • Zakaz preparowania (także okazów martwych) • Zakaz niszczenia ostoi i miejsc lęgowych • Zakaz handlu, wywożenia, wymiany, darowizn • Zakaz przemieszczania zwierząt urodzonych w niewoli do środowiska naturalnego Zezwolenie (na odłów) wydaje: Generalny lub Regionalny Dyrektor ds. OŚ  OCHRONA ZWIERZĄT:  Ścisła: • Strefowa – zwierzęta najrzadsze, najbardziej płochliwe, potrzebujące specjalnych  warunków do rozrodu • W liście dominują: • Ptaki [bielik, rybołów, bocian, cietrzew, głusiec (ok.  10 gat.)] • Kilka gatunków ssaków (wilk, niedźwiedź, nietoperz) • Kilka gadów (wąż eskulapa, żółw błotny) • 1 owad • Strefa ochrony całorocznej o promieniu 50-200m od gniazd, nie wolno wykonywać  żadnych czynności • Strefa ochrony okresowe 200-500m w okresie rozrodu i wychowywania młodych  Częściowa • Gatunki zwierząt, które są pospolite (sroki, bobry, kormorany) • Prawo łowieckie • Prawo rybackie – określa wymiary ochronne, czas ochronny, rodzaje  sieci • Ustawa o ochronie zwierząt reguluje zasady hodowli zwierząt  żyjących w niewoli • Konieczne jest chronienie warunków środowiskowych, w których żyją zwierzęta Ekosystemy: • Czystość wody • Ochrona układów dużych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz