ochrona przyrody - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ochrona przyrody - egzamin - strona 1

Fragment notatki:


1.  Pierwszy park narodowy: USA,  Yellowstone 2.  Środowisko przyrodnicze to: zespól materiałów, elementów przyrody otaczający  określony przedmiot oraz czynników wyst.w tym otoczeniu 3.  Wyczerpane zasoby to: paliwa stałe, kopaliny, rudy 4. Ogólna ilość śmieci na rok/ mieszkańca:  30 ton 5   UNEP  to: program narodów zjednoczonych ochrony środowiska 6.  Gdzie po raz pierwszy zaobserwowano dziurę ozonową: Antarktyda 7. Gazy cieplarniane:  dwutlenek węgla,  ozon,  freony,  metan,  podtlenek azotu,  halony,  para  wodna.   8.  Najwięcej zanieczyszczeń do atmosfery emituje: energetyka zawodowa 9.  Obszar lasów tropikalnych co roku zmniejsza się o:  11 mln ha 10.  Do ogrodnictwa ekologicznego zaliczamy: organiczne, biodynamiczne, 11.  Fitoremediacja: metoda oczyszczania środowiska ( przez rośliny) 12.  Najgroźniejsze są dla organizmu substancje przedostające się : przez układ oddechowy 13.  Raport „ człowiek i jego środowisko” opublikowano w roku:  1968 14.  Liczba ludności z mniejszy się za 50 lat w Polsce o:  6 mln 15.  Na 1 ha gleby w Polsce średnio rocznie opada pyłów:  0,8t 16.  Szacuje się, że powierzchnia pustyń zwiększa się co min. o  8   m2 17.  …..” człowiek i biosfera” – międzynarodowe badania relacji człowiek i środowisko 18.  Średnio w Polsce opady roczne pyłów:  1 tona 19. Raport globalny ONZ „ o naszą wspólną przyszłość dotyczył: zrównoważonego rozwoju  świata 20. Wg. prognoz demograficznych za 50 lat najludniejszym krajem świata będą:  Indie 21. Wg. prognoz demograficznych w 2050 r. ludności na ziemi będzie:  9,3 mld 22. Wtórne zasolenie gleby w strefach suchych i pół suchych jest efektem: ……tych  obszarów w wodę słodką, wzmożona transpiracja roślin 23. Człowiek i biosfera to: temat międzynarodowej konferencji na temat ziemi 24. Na skutek kwaśnych deszczy ginie obecnie w Europie:  31 mln ha lasów 25. Szacuje się, że zanieczyszczenie z naturalnych źródeł jest: mniejsze od źródeł  antropogenicznych 26. Antropogeniczne źródła stanowią:  160% 27. Z uwodnienia so2 powstaje: kwas siarkowy 28. Rejony …….zagrożone w Polsce obejmują:  11,7 % kraju i 13,5 mln mieszkańców 29. Opad kadmu w Polsce:  0,1- 1 kg 30. Rośliny wiążą CO2 w ilości :  185 mln 31. Freon powoduje : rozpad  ozonu 32. Obszary rolnicze skażone przez przemysł obejmuje: ponad  1 mln 33. Ubytek uzytków rolnych na cele nierolnicze:  25 -45 tyś ha ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz