opracowane pytania z działu Monitoring przyrodniczy środowiska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
opracowane pytania z działu Monitoring przyrodniczy środowiska - strona 1 opracowane pytania z działu Monitoring przyrodniczy środowiska - strona 2

Fragment notatki:

Monitoring przyrodniczy środowiska:
W ramach państwowego monitoringu środowiska prowadzi się :
monitoring przyrodniczy różnorodności biologicznej i krajobrazowej.
Monitoring przyrodniczy polega na:
obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzących zmian w składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej na wybranych obszarach, a także na ocenie skuteczności stosowanych metod ochrony przyrody, w tym na obserwacji siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.
Pomnikami przyrody są:
twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzew, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Najstarszym parkiem narodowym w Polsce jest: Białowieski Park Narodowy
Pierwszym nowoczesnym prawem ochrony przyrody była:
Uchwala o ochronie przyrody 1934r. ( nie jestem pewna czy to o to chodzi) Liczba parków narodowych w Polsce: 23 Największy park narodowy to:Biebrzański Park Narodowy Parki krajobrazowe na Dolnym Śląsku:
Śnieżnicki Park Krajobrazowy Ślężański Park Krajobrazowy Rudawski Park Krajobrazowy Przemkowski Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich Park Krajobrazowy Gór Sowich Park Krajobrazowy "Dolina Jezierzycy" Park Krajobrazowy "Dolina Baryczy" Park Krajobrazowy "Dolina Bystrzycy" Park Krajobrazowy Doliny Bobru Park Krajobrazowy "Chełmy" Książański Park Krajobrazowy Góra Ślęża jest objęta ochroną w formie: Rezerwatu
Parki Narodowe na Dolnym Śląsku:
Karkonoski Park Narodowy i Park Narodowy Gór Stołowych,
Park narodowy: duży obszar, charakteryzujący się powierzchnią nie mniejszą jak 1000 ha wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, chroni się w nim całość przyrody i krajobrazu, musi mieć opracowany plan ochrony, ma własną administrację, pracowników i straż
Zmiana granic parku narodowego następuje na drodze:
Utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, które określa jego nazwę, obszar, przebieg granicy, otulinę i nieruchomości Skarbu Państwa nieprzechodzące w trwały zarząd parku narodowego. Rada Ministrów, wydając rozporządzenie, kieruje się rzeczywistym stanem wartości przyrodniczych obszaru. Likwidacja lub zmniejszenie obszaru parku narodowego następuje wyłącznie w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i kulturowych jego obszaru.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz