Formy ochrony przyrody w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy ochrony przyrody w Polsce - strona 1 Formy ochrony przyrody w Polsce - strona 2

Fragment notatki:

16. Rok utworzenia 1974; pow. 8483ha; symbol: tarpan. Pod ochroną: krótkoszpon, rybołów.
Leży w środkowo-wschodniej części kraju, w województwie lubelskim. Obejmuje najcenniejsze przyrodniczo obszary Roztocza. W 1936r., utworzono rezerwat Bukowa Góra, który obecnie jest jednym z obszarów ochrony ścisłej parku.
17.Rok utworzenia 1967; pow.21573+11171ha woda ; symbol: mewa srebrzysta. Pod ochroną: mikołajek nadmorski, rukwiel nadmorska, jelenie, sarny
Został on utworzony dla zachowania w niezmienionym pięknie systemu jezior przymorskich, bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borów i lasów, a przede wszystkim wydmowego pasa mierzei z unikatowymi w Europie wydmami ruchomymi. O randze i wartości przyrodniczej SPN świadczy fakt umieszczenia go w międzynarodowej sieci obszarów chronionych takich jak: Światowy Rezerwat Przyrody czy obszar wodno-błotny Ramsar. Na liście UNESCO jaki rezerwat biosfery.
18.Rok utworzenia 1950; pow. 7626,45ha; symbol: jeleń. Pod ochroną: kosaciec syberyjski, pełnik europejski, narecznica szerokolistna
Zajmuje centralną część Gór Świętokrzyskich, którą stanowią Łysogóry, a także Pasmo Klonowskie oraz Dolinę Czarnej Wody, Dolinę Dębniańską i Dolinę Wilkowską. Gołoborza stanowią charakterystyczny element przyrody nieożywionej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
19.Rok utworzenia 1954; pow. 21197ha; symbol: kozica. Pod ochroną: kozice, świstaki, rysie, wilki, sokół
Jedynym i podstawowym celem działania Tatrzańskiego Parku Narodowego jest ochrona przyrody Tatr, które są jedynym w Polsce obszarem o charakterze wysokogórskim. Na liście UNESCO jako rezerwat biosfery.
20.Rok utworzenia 2001; pow.8038ha; symbol: gęś zbożowa. Pod ochroną: perkoz, ptaki siewkowe, wodniczka, derkacz, orzeł bielik
To jeden z najcenniejszych pod względem ornitologicznym obszarów w kraju. Unikalne tereny podmokłe, rozległe łąki i pastwiska są jedną z najważniejszych w Polsce ostoi ptaków wodnych i błotnych. 21.Rok utworzenia 1957; pow. 7584ha; symbol: puszczyk. Pod ochroną: koziróg dębosz, jelonek rogacz, kraska
W Parku utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej, chronią one rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane z nimi zwierzęta.
22.Rok utworzenia 1989; pow. 14956ha; symbol: bóbr. Pod ochroną: grad trzcinnikowy, Centralną częścią Parku jest jezioro Wigry, wraz z całym zespołem jezior otaczających i pozostających z nim w ścisłym związku hydrologicznym.
23.Rok utworzenia 1960; pow. 10937ha; symbol: bielik. Pod ochroną: bielik, biegus zmienny, foka szara
Obejmuje ochroną część największej polskiej wyspy - Wolin; do walorów można zaliczyć: najpiękniejszy odcinek polskiego wybrzeża klifowego, dobrze zachowane lasy bukowe, unikalna - wyspiarska delta Świny, przybrzeżny pas wód Bałtyku.


(…)

…, obserwacji, badań. Są to miejsca gdzie cele programu Człowiek i biosfera zostały osiągnięte i służą do zaznaczania w świadomości społecznej roli powiązań pomiędzy różnorodnością ekologiczną i społeczno-kulturową. W większości przypadków połączone są z parkami.
Międzynarodowy rezerwat biosfery Karpaty Wschodnie - pierwszy rezerwat biosfery UNESCO leżący na obszarze trzech krajów, powstały w 1992 na terenie Bieszczadów, położony na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy. W skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie" wchodzą:
Bieszczadzki Park Narodowy (Polska)
Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy (Polska)
Park Krajobrazowy Doliny Sanu (Polska)
Park Narodowy "Połoniny" wraz ze strefą otulinową (do 1997 Chroniony Krajobrazowy Obszar "Wschodnie Karpaty") (Słowacja)
Użański Park Narodowy (dawniej rezerwat Stużycia) (Ukraina)
Nadsański Regionalny Park Krajobrazowy (Ukraina)
Rezerwat przyrody Jezioro Łuknajno - teren uznany za rezerwat przyrody (ornitologiczny) w 1947. Położony jest na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, ok. 5 km od Mikołajek, w województwie warmińsko-mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Z uwagi na swoją wyjątkowo dużą wartość naukową, został on również objęty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz