Użytki ekologiczne w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Użytki ekologiczne w Polsce - strona 1 Użytki ekologiczne w Polsce - strona 2

Fragment notatki:

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich powierzchniowo obiektów, ale cennych pod względem przyrodniczym.
Nie mogły one być objęte ochroną rezerwatową ze względu na niewielką powierzchnię i zazwyczaj mniejszą rangę ich walorów przyrodniczych.
Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne.
Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów to prawny sposób zabezpieczenia rzadko występujących gatunków dziko rosnących grzybów, roślin zagrożonych wyginięciem. W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową wprowadzone są następujące zakazy: zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania żywych zwierząt, posiadania zwierząt martwych lub ich części, niszczenie siedlisk i ostoi, wybieranie, posiadanie oraz przechowywanie jaj i inne.
PARKI NARODOWE Ochrona przyrody w parkach narodowych realizowana jest dwiema metodami. Pierwszą z nich jest ochrona ścisła(bierna). Oznacza to, że istnieją pewne części parków narodowych, gdzie niemożliwa jest jakakolwiek ingerencja człowieka. Drugą metodą jest ochrona częściowa(aktywna). Dopuszczalna jest w niej działalność naprawcza lub zachowawcza.
W Polsce mamy 23 PN. Najstarszy to Białowieski PN utworzony w 1947r, natomiast najmłodszy- utworzony w 2001 PN Ujście Warty.
1.Rok utworzenia 1954; pow.3391ha; symbol: okrzyn jeleni. Pod ochroną: prawnie chroniony jest co dziesiąty gatunek rosnący na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. Przykłady: skrzyp olbrzymi, widłak jałowcowaty, paprotnik kolczysty, rogowica alpejska,okrzyn jeleni; biegacz Fabrycjusza, nadobnica alpejska, głuszec
Park znajduje się w Polsce południowej, woj. małopolskie. Obejmuje północną i południową część masywu Babiej Góry, włączając najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego - Diablak (1725 m n.p.m.). Na liście UNESCO jako rezerwat biosfery.
2.Rok utworzenia 1947; pow. 10517,27 ha; symbol: żubr. Pod ochroną: arnika górska,fiołek bagienny, żubr
Położony jest w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim. Zajmuje centralną część Puszczy Białowieskiej. Na liście UNESCO jako rezerwat biosfery.


(…)

…. 29202 ha; symbol: ryś. Pod ochroną: widłak alpejski, zawilec narcyzowy; niedźwiedź brunatny, puszczyk uralski
Jest ostoją dzikiej przyrody jedynej polskiej części Karpat Wschodnich. Spośród polskich gór tylko tutaj spotkamy tak specyficzny piętrowy układ roślinności, gdzie regiel dolny przechodzi w strefę sub-alpejską, zwaną połoninami. Na liście UNESCO jako rezerwat biosfery.
5.Rok utworzenia 1996…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz